Zaproszenie do złożenia oferty
2017-02-06 08:19:24
Wójt Gminy Lutowiska zaprasza do złożenia oferty na „wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lutowiska” I. Zakres zamówienia: 1. Odławianie bezdomnych zw  ...więcej

2016-11-22 14:27:28
Lutowiska: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady, położonych na o  ...więcej

2016-10-27 10:38:12
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.   Przedmiotem dzierżawy jest: 1. Część działki nr 8/3 o pow. 0,12 ha z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowy  ...więcej

Przetarg ofertowy na dzierżawę lokali z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
2016-08-10 08:16:21
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę lokali z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: handlowej , usługowej, w okresie od 15.09.2016r. do 31.12.2019r. Przedmiotem przetargu jest wynajem: -  lokal  ...więcej

Dostawa oleju opałowego lekkiego
2016-07-26 12:07:57
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”  Nazwa i adres zamawiającego Zespół Szkół w Lutowiskach, Lutowiska 45, 38-713 Lutowiska, t  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 119 101R oraz drogi wewnętrznej w Lutowiskach
2016-07-25 09:19:13
Lutowiska: Przebudowa drogi gminnej nr 119 101R oraz drogi wewnętrznej w Lutowiskach Numer ogłoszenia: 153093 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.   ...więcej

Sprzedaż samochodu specjalnego -ciężarowego do 3.5 tony, pożarniczego marki UAZ W 50 L
2016-07-01 07:28:25
OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, NIP 689[nbsp]119 03 17 ogłasza: pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego -ciężarowego do 3.5 tony, pożarniczego marki UAZ W 50 L   ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2016-06-07 08:48:58
Ochotnicza Straż Pożarna w Dwerniku, Dwernik, 38-713 Lutowiska OGŁASZA Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Land Rover Defender, Dane pojazdu: rok produkcji - 1999, silnik - 2495cm3, przebieg - 138 tyś km, licz  ...więcej

Ogłoszenie
2016-06-02 12:18:54
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu nr 2 o powierzchni 15,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej wraz z obsługą publicznych sanitariatów w okresie od 15.07.2016 r  ...więcej

Remont drogi gminnej o nr 119 103R na Posadzie Dolnej w Lutowiskach
2016-04-27 08:34:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Remont drogi gminnej o nr 119 103R na Posadzie Dolnej w Lutowiskach, Numer ogłoszenia: 104404 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016 Zamieszczan  ...więcej

Ogłoszenie
2016-04-01 12:05:58
OGŁOSZENIE  Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
2016-02-10 11:43:26
Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r poz.1774.) informuje, że w dniach od 11 lutego 2016r. do 2 marca 2016r na tablicy ogłoszeń w Urzę  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
2016-02-10 11:42:06
Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2015r, poz. 1774) informuje, że w dniach od 11.02.2016r. do 2.03.2016r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie   ...więcej

Zapytanie ofertowe
2015-12-09 10:27:12
  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2015-11-27 10:55:49
  ...więcej

Ogłoszenie
2015-11-12 14:57:07
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.  1. Przedmiotem dzierżawy są działki nr: 374, 345, 365 o łącznej powierzchni 1,53 ha położone we wsi Lutowiska w sk  ...więcej

Dostawa oleju opałowego lekkiego
2015-09-18 08:50:43
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”  Nazwa i adres zamawiającego Zespół Szkół w Lutowiskach, Lutowiska 45, 38-713 Lutowisk  ...więcej

Ogłoszenie
2015-09-04 12:02:17
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U  ...więcej

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ ZESPOŁEM BUDYNKÓW HOTELOWO-USŁUGOWYCH
2015-07-23 15:25:19
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
2015-07-22 10:37:22
Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r, poz. 782) informuje, że w dniach od dnia 17.07.2015r. do dnia 7.08.2015r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie G  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 163
poprzednie     następne