Dostawa ratowniczego sprzętu hydraulicznego dla OSP w Lutowiskach
2010-08-27 12:51:43
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach , Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska, woj. podkarpackie, tel. 013 4610014, faks  ...więcej

Dostawa oleju opałowego grzewczego dla potrzeb szkół podstawowych gminy Lutowiska
2010-08-24 09:44:56
Lutowiska: Dostawa oleju opałowego grzewczego dla potrzeb szkół podstawowych gminy Lutowiska.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.  ...więcej

2010-08-17 20:47:20
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 1. Przedmiotem dzierżawy jest parking o nawierzchni - tłuczniowo smołowanej, budkaparkingowa oraz parkometr - w Brzegach Górnych,   ...więcej

Oświetlenie uliczne na Posadzie Górnej w Lutowiskach
2010-05-18 14:37:15
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego Przedmiot zamówienia: Oświetlenie uliczne na Posadzie Górnej w LutowiskachNr sprawy: GCI 341-15/10Kod CPV: główny: 45 31 61 10-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 1  ...więcej

Remont dróg wewnętrznych w Lutowiskach, Smolniku i Skorodnem
2010-04-12 13:12:57
Przedmiot zamówienia: Remont dróg wewnętrznych w Lutowiskach, Smolniku i SkorodnemNr sprawy: GCI 341-14-1/10Kod CPV: 45233142 - 6 1. Nazwa i adres zamawiającego:Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska, tel. 013 461 00 13, fax. 013 461 02 34,   ...więcej

Przebudowa budynku produkcyjno – składowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele sortowni surowców wtórnych – zaplecze socjalne
2010-03-22 15:00:03
Przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku produkcyjno – składowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele sortowni surowców wtórnych – zaplecze socjalneNr sprawy: GCI 341-13/10Kod CPV: główny: 45211350-7 dodatkowe: 45261900-3&nbs  ...więcej

Przetarg ofertowy na wynajem lokali z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
2010-03-18 10:50:56
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy wynajem lokali z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: handlowej , usługowej na okres 9 lat. 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem:- lokal nr 1 o pow. 11,15 m 2 - prowadzenie dzi  ...więcej

Przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości
2010-02-05 09:21:31
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.1. Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 8/3 o pow. 0,04 ha oraz sanitariaty zlokalizo-wane na działce nr 7 w Ustrzykach Gó  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lutowiskach
2010-01-26 12:19:18
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonegoPrzedmiot zamówienia:Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lutowiskach Kod CPV: główny: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ściekówdodatkowe: 45232410-9 Roboty  ...więcej

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lutowiskach
2010-01-22 15:13:33
Numer sprawy GCI 341-11-1/10 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonegoPrzedmiot zamówienia:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i czyszczalni ścieków w Lutowiskach” Kod C  ...więcej

Przetarg na dostawę specjalistycznego pojazdu do transportu odpadów z osprzętem i wyposażeniem
2009-12-07 10:50:28
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonegoPrzedmiot zamówienia:Dostawa specjalistycznego pojazdu do transportu odpadów z osprzętem i wyposażeniemKod CPV:34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania34144510-6 Pojazdy do  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na 2010 rok
2009-11-20 10:38:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ, SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOWISKACH 38-713  LUTOWISKAogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO2) Rodzaj, zakres, lokalizacja Dostawa artyk  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów do Szkół
2009-11-20 10:09:19
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i adres Zamawiającego: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Lutowiskach38-713 Lutowiska tel.013 4610300ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO2) Rodzaj, zakres, lokalizacja Dowóz   ...więcej

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem we wsi Chmiel
2009-09-15 15:33:39
Ogłoszenie o zamówieniuw trybie przetargu nieograniczonegoPrzedmiot zamówienia:Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem we wsi ChmielKod CPV: Główny: 45.21.13.50-7Dodatkowe: 45.23.24.20.2, 45.25.51.10-31. Nazwa i adres zamawiającego:Gmina Lu  ...więcej

Sprzedaż działki nr 583 o pow. 0,1104 ha
2009-06-29 10:44:55
OGŁOSZENIE    Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz  ...więcej

Przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości
2009-02-27 14:32:41
Ogłoszenie Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 1. Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 8/3 o pow. 0,04 ha oraz sanitariaty zlokalizowane na działce nr 7 w   ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na 2009 rok
2008-11-17 13:13:38
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ, SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOWISKACH 38-713 LUTOWISKAogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO2) Rodzaj, zakres, lokalizacja Dostawa artykułów  ...więcej

Dowóz i odwóz uczniów do Szkół: Lutowiska , Stuposianay i Zatwarnica.
2008-11-17 12:44:55
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i adres Zamawiającego:  Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Lutowiskach 38-713 Lutowiska tel.013 4610300ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO2) Rodzaj, zakres, lokaliz  ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
2008-09-22 16:00:28
Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108), ogłasza przetarg u  ...więcej

Dostawa oleju opałowego lekkiego klasy EL
2008-09-08 11:29:22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gminny Zespół Obsługi Oświaty Lutowiska 4538 – 713 Lutowiska 2. Tryb udzielenia zamówienia:zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w  ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 163
poprzednie     następne