Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
Dane
Aktualności
Organy
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Urząd Gminy
Dane kontaktowe
Wykaz telefonów
Załatwianie spraw
Regulamin organizacyjny
Ochrona danych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Protokoły
Transmisje
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
° Obowiązujące prawo
Organizacje Pozarządowe
Informacje o środowisku
Plany rozwoju
Fundusz sołecki
Raport o stanie gminy
Zarządzenia
Inne
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Budżet
Dług publiczny
Przetargi, zamówienia publiczne
Praca
Oferty inwestycyjne
Rejestr umów
Współpraca z zagranicą
Wybory, referenda
Publikacje prawne
Petycje
Konsultacje społeczne
Działalność lobbingowa
Deklaracja dostępności
Pozostałe
Dystrybucja węgla
Serwis
Elektroniczny Urząd
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Cyberbezpieczeństwo
Archiwum
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka komunalna strona główna 

Gospodarka komunalna
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2021 r
Data wprowadzenia informacji 2022-04-28 10:37:20, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
 Uzupełnienie do Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-11-30 09:12:28, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-30 14:55:35, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Lutowiska za 2016 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lutowiska za 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 13:03:32, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Analiza systemu gospodarki komunalnej za rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 10:02:18, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lutowiska
Data wprowadzenia informacji 2016-04-25 13:17:44, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Analiza systemu gospodarki komunalnej
Data wprowadzenia informacji 2015-04-29 08:47:05, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Usuwanie wyrobów zawierających azbest


Realizując uchwałę Rady Ministrów w sprawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Rada Gminy Lutowiska w 2011 roku uchwaliła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lutowiska na lata 2001-2032”.  

Z inwentaryzacji, która poprzedziła opracowanie „Programu..” wynika, że mieliśmy ok. 50 tys. m2  ( ok. 750  ton) pokryć dachowych z azbestu.

            Do unieszkodliwiania zdemontowanego z dachu i zabezpieczonego pokrycia dachowego z falistych płyt azbestowych przystąpiliśmy w 2012 roku wywożąc do chwili obecnej na składowisko odpadów niebezpiecznych ok. 40 ton za kwotę 15 828 zł.

            Działania te były możliwe ponieważ otrzymaliśmy dotację  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego  „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”..

W 2012 roku dotacja wyniosła 5 812,30 zł.

            W bieżącym 2013 roku zgodnie z umową Nr 76/2013/OZ/K/DA z dnia 29.05.2013 wraz z aneksem z dnia 25.07.2013r. otrzymamy 4 118,25 zł w tym z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – 1 695,75 zł a z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  2 422,50 zł.

            W ramach przydzielonych na 2013 rok środków wywieziono i unieszkodliwiono 14,25 Mg wyrobów zawierających azbest.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-07 09:38:07, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutowiska na lata 2011-2032

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 16:00:45, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 ZARZĄDZENIE NR 13/06 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 11:05:19, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

Zobacz:
   Obowiązujące prawo
wersja do druku