Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
Dane
Aktualności
Organy
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Urząd Gminy
Dane kontaktowe
Wykaz telefonów
Załatwianie spraw
Regulamin organizacyjny
Ochrona danych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Protokoły
Transmisje
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Organizacje Pozarządowe
Informacje o środowisku
Plany rozwoju
Fundusz sołecki
Raport o stanie gminy
Zarządzenia
Inne
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Budżet
Dług publiczny
Przetargi, zamówienia publiczne
Praca
Oferty inwestycyjne
Rejestr umów
Współpraca z zagranicą
Wybory, referenda
Publikacje prawne
Petycje
Konsultacje społeczne
Działalność lobbingowa
Deklaracja dostępności
Pozostałe
Dystrybucja węgla
Serwis
Elektroniczny Urząd
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Cyberbezpieczeństwo
Archiwum
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Deklaracja dostępności strona główna 

Deklaracja dostępności

Koordynator ds. dostępności

Pani Małgorzata Rypyst – koordynator ds. dostępności – przewodniczący Zespołu

Kontakt :

Małgorzata Rypyst

Urząd Gminy Lutowiska

Lutowiska 14

38-713 Lutowiska

tel. kontaktowy :  13 461 00 13 wew. 46 lub bezpośredni 13 461 03 14
e-mail: gp@lutowiska.pl 

Zespół roboczy ds. dostępności :

Marcin Stański – zastępca przewodniczącego Zespołu

Bogusław Dyrek – członek Zespołu

Do zadań koordynatora oraz zespołu roboczego należy w szczególności :

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. przedstawianie Wójtowi Gminy Lutowiska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-11 14:30:54 Informację zaktualizowano 2021-02-09 14:35:35, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Lutowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Lutowiska.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2020.01.25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

STRONA INTERNETOWA http://bip.lutowiska.pl/ SPEŁNIA WYMAGANIA W 95,77%.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: 

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Dostępność architektoniczna budynku

Adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska

Dojazd: Dojazd do siedziby Urzędu Gminy Lutowiska z drogi publicznej wojewódzkiej nr 896 relacji Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km. 25+ 098 bez barier architektonicznych.

Ogólna charakterystyka budowlana: budynek czterokondygnacyjny, wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej.

W przyziemiu zlokalizowane są:
- boksy garażowe Ochotniczej Straży Pożarnej z niezależnym wejściem, bez barier architektonicznych, z poziomu parkingu,
- Filia BBS Ustrzyki Dolne, Gminne Centrum Informacji, Placówka Pogotowia Ratunkowego z dojściem chodnikiem od parkingu. Różnica wysokości 1 stopień,
- garaż na karetkę z niezależnym wejściem, bez barier architektonicznych, z poziomu parkingu.

Na parterze do którego prowadzą schody nie przystosowane dla osób poruszających się na wózku znajdują się biura;
- wójta, sekretarza, sekretariatu, księgowości, skarbnika i kasa ,
- sala widowiskowo-kinowa.

Na pierwsze piętro możemy dostać się po schodach nie przystosowanych dla osób poruszających się na wózku znajdują się biura;
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania,
- Urzędu Stanu Cywilnego
- Biblioteka Gminna,
- Sala narad Rady Gminy Lutowiska.

Na drugie piętro możemy dostać się po schodach nie przystosowanych dla osób poruszających się na wózku znajdują się biura:
- Gospodarki Nieruchomościami,
- Gospodarki Odpadami,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- Sala Ślubów.

Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na kondygnacji przyziemia z jednym stopniem z poziomu parkingu na chodnik a także na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Przy drzwiach wejściowych na poziom parteru jest zamontowany domofon przyzywowy. Osobom z niepełnosprawnością ruchową pracownicy udzielają informacji przez domofon. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 14:22:12 Informację zaktualizowano 2021-02-18 12:04:17, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
wersja do druku