Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
Dane
Aktualności
Organy
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Urząd Gminy
Dane kontaktowe
Wykaz telefonów
Załatwianie spraw
Regulamin organizacyjny
Ochrona danych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Protokoły
Transmisje
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Organizacje Pozarządowe
° Program współpracy
° Konkursy
° Zakończone konkursy
° Wyniki Konkursów
° Sprawozdania
Informacje o środowisku
Plany rozwoju
Fundusz sołecki
Raport o stanie gminy
Zarządzenia
Inne
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Budżet
Dług publiczny
Przetargi, zamówienia publiczne
Praca
Oferty inwestycyjne
Rejestr umów
Współpraca z zagranicą
Wybory, referenda
Publikacje prawne
Petycje
Konsultacje społeczne
Działalność lobbingowa
Deklaracja dostępności
Pozostałe
Dystrybucja węgla
Serwis
Elektroniczny Urząd
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Cyberbezpieczeństwo
Archiwum
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Organizacje Pozarządowe strona główna 

Organizacje Pozarządowe
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2023

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu[nbsp]Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi[nbsp]oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na[nbsp]adres e-mail:gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 21.10.2022 r. – 02.11. 2022 r.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 r.

Formularz uwag

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-21 11:51:52, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2022

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 12.10.2021 r. – 22.10. 2021 r.

Projekt programu

Formularz uwag

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-12 14:45:04, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2021

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 27.10.2020 r. – 10.11. 2020 r.

Formularz uwag

 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-26 10:08:14 Informację zaktualizowano 2020-10-26 10:12:01, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu
"Programu współpracy gminy Lutowiska z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego na 2020 rok"

Zgodnie z art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr V/21/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 24 października  2019 r. Wójt Gminy Lutowiska postanowił o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy Lutowiska i odbyły się w okresie od  24.10.2019 r. do 4.11.2019 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie umieszczenia projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutowiska oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy Lutowiska. Podmioty zainteresowane miały możliwość zgłaszania uwag do projektu Programu drogą elektroniczną na adres gmina@lutowiska.pl bądź bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy. Informacja o przebiegu konsultacji Programu zamieszczona została także dnia 24.10.2019 r. na stronie www.lutowiska.pl.


W czasie trwania konsultacji nie wpłynął żaden wniosek  z uwagami do projektu Programu.


%MCEPASTEBIN%

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-12 15:04:03, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański, autor: Jakub Doliwa
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2020

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 24.10.2019 r. – 4.11. 2019 r.

Formularz uwag

Projekt programu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 20:00:53, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 14:44:10, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2019

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 13.11.2018 r. – 21.11. 2018 r.

Projekt programu

Formularz uwag

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 18:55:18, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2017
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 12:18:46, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.

1. Kandydatami na członków komisji mogą być:
a) członkowie organizacji pozarządowych
b) członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
c) osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.
2. Zgłoszenia powinny zawierać:
a) dane organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
b) dane kandydata na członka komisji
c) przedmiot działalności statutowej organizacji
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
e) datę i podpis osoby zgłaszającej
f) pieczęć organizacji.
3. Wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można pobrać ze strony internetowej www.lutowiska.pl lub otrzymać bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
4. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:
Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 2 lutego 2018 r.

 Formularz zgłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 12:48:57, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 14:11:14, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2018

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 30.10.2017 r. – 7.11. 2017 r.

Projekt programu

Formularz uwag

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 09:47:23 Informację zaktualizowano 2017-10-30 09:49:31, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

Zobacz:
 Program współpracy .  Konkursy .  Zakończone konkursy .  Wyniki Konkursów .  Sprawozdania . 
wersja do druku