bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Dług publiczny strona główna 

Dług publiczny
 Uchwałą RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:58:30 | Data modyfikacji: 2013-05-20 13:20:11.
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gm. Lutowiska na 2021 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-02-26 08:43:11 | Data modyfikacji: 2021-02-26 08:45:54.
 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gm. Lutowiska 2020 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-02-26 08:44:43 | Data modyfikacji: 2021-02-26 08:46:55.
 Opinia RIO w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Lutowiska na rok 2010

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-12-17 14:00:57 | Data modyfikacji: 2013-05-20 13:20:21.
 Opinia RIO w sprawie deficytu w projekcie budżetu na rok 2010

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-12-17 14:03:14 | Data modyfikacji: 2013-05-20 13:21:09.
 Opinia RIO w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Lutowiska na rok 2011

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-05-20 13:12:10.
 Opinia RIO w sprawie deficytu w projekcie budżetu na rok 2011

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-05-20 13:13:22.
 Opinia RIO w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Lutowiska na rok 2012

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-05-20 13:15:01.
  Opinia RIO w sprawie deficytu w projekcie budżetu na rok 2012

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-05-20 13:16:13.
 Opinia RIO w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Lutowiska na rok 2013

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-05-20 13:19:14.
 Opinia RIO w sprawie deficytu w projekcie budżetu na rok 2013

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-05-20 13:19:36.
 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:41:02.
 Opinia RIO o możliwości sfinansowanie deficytu budżetowego

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:43:07.
 Opinia RIO w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Lutowiska na rok 2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:52:30.
 Opinia RIO w sprawie deficytu w projekcie budżetu na rok 2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:56:48 | Data modyfikacji: 2016-02-15 12:57:03.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na 2019 rok.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-12-10 13:17:28.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Lutowiska

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:53:03.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na 2020 rok

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:54:38.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na 2021 rok

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-05-20 11:59:46.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Lutowiska 2021

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:01:46 | Data modyfikacji: 2021-05-20 12:02:38.
Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:01:46
Data modyfikacji: 2021-05-20 12:02:38
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl