bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Uchwały strona główna 

Gospodarka komunalna
 ZARZĄDZENIE NR 13/06 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2008-02-28 11:05:19.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutowiska na lata 2011-2032

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-11-30 16:00:45.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest


Realizując uchwałę Rady Ministrów w sprawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Rada Gminy Lutowiska w 2011 roku uchwaliła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lutowiska na lata 2001-2032”.  

Z inwentaryzacji, która poprzedziła opracowanie „Programu..” wynika, że mieliśmy ok. 50 tys. m2  ( ok. 750  ton) pokryć dachowych z azbestu.

            Do unieszkodliwiania zdemontowanego z dachu i zabezpieczonego pokrycia dachowego z falistych płyt azbestowych przystąpiliśmy w 2012 roku wywożąc do chwili obecnej na składowisko odpadów niebezpiecznych ok. 40 ton za kwotę 15 828 zł.

            Działania te były możliwe ponieważ otrzymaliśmy dotację  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego  „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”..

W 2012 roku dotacja wyniosła 5 812,30 zł.

            W bieżącym 2013 roku zgodnie z umową Nr 76/2013/OZ/K/DA z dnia 29.05.2013 wraz z aneksem z dnia 25.07.2013r. otrzymamy 4 118,25 zł w tym z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – 1 695,75 zł a z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  2 422,50 zł.

            W ramach przydzielonych na 2013 rok środków wywieziono i unieszkodliwiono 14,25 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-11-07 09:38:07.
 Analiza systemu gospodarki komunalnej

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-04-29 08:47:05.
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lutowiska

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:17:44.
 Analiza systemu gospodarki komunalnej za rok 2015

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:02:18.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Lutowiska za 2016 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lutowiska za 2016 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:03:32.

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014 r.
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:03:32
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl