bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Konsultacje społeczne strona główna 

Konsultacje społeczne
Dokumenty do programu

http://lutowiska.pl/rewitalizacja

 Zarządzenie Wójta Gminy Lutowiska nr 58

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-05 15:08:17 | Data modyfikacji: 2017-06-19 12:01:01.
 Formularz uwag

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-05 15:09:24.
Konsultacje społeczne projektu Strategii
rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy
Lutowiska na lata 2016-2021

Prosimy o odniesienie się do punktu/ów w dokumencie „Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Lutowiska na lata 2016-2021”, którego uwaga dotyczy oraz wniesieniu propozycji zmian wraz z uzasadnieniem:


- na adres mailowy: konsultacje@lutowiska.pl - pisemnie na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska z dopiskiem: Uwagi do Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Lutowiska.


- poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej znajdującego się pod adresem http://lutowiska.pl/wazne-dokumenty

 Projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Lutowiska na lata 2016-2021

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-02 09:07:16 | Data modyfikacji: 2016-12-02 09:25:47.
 Zarządzenie nr 40/2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:55:24.
 Zarządzenie nr 41/2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-09-19 10:02:06.
 Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-09-19 10:07:35.
 Wyniki konsultacji

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-10-20 08:20:16.
 Zarządzenie nr 27/2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:39:41 | Data modyfikacji: 2017-06-17 18:23:26.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LUTOWISKA

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-06-20 13:51:18.
Data wprowadzenia: 2017-06-20 13:51:18
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl