bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Gospodarka komunalna strona główna 

Obowiązujące prawo
 Uchwała dot. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-08-25 09:05:17.
 Uchwała dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-08-25 09:06:12.
 Uchwała dot. szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-08-25 09:06:52.
 Uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-08-25 09:07:42.
 Uchwała dot. wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-08-25 09:08:25.

Zobacz:
   Obowiązujące prawo
Data wprowadzenia: 2017-08-25 09:08:25
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl