bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt stały

Kiedy się zameldować

  • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
  • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały,
  • jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1979 rokiem) — podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Gdzie zgłosić zameldowanie

W urzędzie gminy, na terenie której będziesz teraz mieszkać.

Ile zapłacisz

Usługa zameldowania jest bezpłatna.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:

  • na pobyt stały — jest bezpłatne,
  • na pobyt czasowy — kosztuje 17 .

Co przygotować

Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.

Ile będziesz czekać

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie — złóż wniosek.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-04-03 11:23:21.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne .  Ochrona środowiska .  Rolnictwo, leśnictwo .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę, ścieki) .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Podatki i opłaty lokalne .  Skargi i wnioski . 
Data wprowadzenia: 2018-04-03 11:23:21
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl