bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Raport o stanie gminy strona główna 

Raport o stanie gminy
Raport o stanie Gminy za 2021 rok

Raport o stanie gminy za 2021 rok.pdf

zał. nr 1 Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań za rok 2021_-_Wspieranie rodziny.pdf

zał. nr 2 Sprawozdanie z działalnosci Ośrodka za rok 2021.pdf

zał. nr 3 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021.pdf

zał. nr 4 Ankieta przemoc w rodzinie za 2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-05-30 11:35:16.

Raport o stanie gminy za 2020 r.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:48:02.
Raport o stanie Gminy za 2019 r.

Raport o stanie Gminy za 2019r

Załączniki do raportu o stanie Gminy Lutowiska

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:16:29.

Załącznik do raportu

 Raport o stanie Gminy Lutowiska za rok 2018

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-05-31 11:55:37.
Data wprowadzenia: 2019-05-31 11:55:37
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl