bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Komisje strona główna 

Komisje

Komisja Rewizyjna

1 Andrzej Żołądź - przewodniczący
2 Monika Mizgała-Janc
3 Piela Mirosław
4 Halina Fejdasz-Mucha
5 Beata Lisowska

Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu
planowanie społeczno- gospodarcze i przestrzenne, oraz gospodarkę finansową.

1 Diana Sura-Drapała - przewodnicząca
2 Piela Mirosław
3 Halina Fejdasz-Mucha
4 Marek Ostrowski
5 Roman Mastyła
6 Wioletta Kubicka
7 Ryszard Lubaczewski
8 Monika Mizgała-Janc
9 Polakiewicz Halina
10 Agata Kazienko

Komisja oświaty, kultury i zdrowia
Zajmuje się sprawami z zakresu: oświaty, kultury i sportu, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, promocji gminy oraz pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom.

1 Grzegorz Zubel - przewodniczący
2 Paweł Stańko
3 Agata Kazienko
4 Wioletta Kubicka
5 Diana Sura-Drapała
6 Halina Fejdasz-Mucha
7 Monika Mizgała-Janc
7 Beata Lisowska

Komisja ochrony środowiska,turystyki i zabytków
Zakres jej działania obejmuje: gospodarka komunalna, ochrona środowiska i zabytków, sprawy turystyki oraz rolnictwa i leśnictwa.

1 Monika Mizgała-Janc - przewodnicząca
2 Piela Mirosław
3 Polakiewicz Halina
4 Roman Mastyła
5 Jacek Dopart
6 Halina Fejdasz-Mucha
7 Diana Sura-Drapała
8 Wioletta Kubicka
9 Agata Kazienko

Komisja skarg, wniosków i petycji 

1 Halina Fejdasz-Mucha - przewodnicząca
3 Ryszard Lubaczewski
4 Jacek Dopart
5 Andrzej Żołądź
6 Piela Mirosław
7 Diana Sura-Drapała

 

 

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2003-01-27 13:41:00 | Data modyfikacji: 2021-03-18 11:59:14.
Data wprowadzenia: 2003-01-27 13:41:00
Data modyfikacji: 2021-03-18 11:59:14
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl