bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Komisje strona główna 

Komisje

Komisja Rewizyjna

1  Bogusław Granatowski - Przewodniczący
2  Mirosław Piela
3  Marcin Lisowski
4  Krystyna Wojtanowska
5  Maciej Mikołajczak

Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu
planowanie społeczno- gospodarcze i przestrzenne, oraz gospodarkę finansową.

1  Krystyna Wojtanowska - Przewodnicząca
2  Maciej Mikołajczak
3  Teresa Okrzos 
4  Paweł Stanko
5  Feliks Dudka

Komisja oświaty, kultury i zdrowia
Zajmuje się sprawami z zakresu: oświaty, kultury i sportu, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, promocji gminy oraz pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom.

1  Paweł Stańko - Przewodniczący
2  Jarosław Nowak 
3  Piotr Sura
4  Maciej Mikołajczak
5  Andrzej Zacha

Komisja ochrony środowiska,turystyki i zabytków
Zakres jej działania obejmuje: gospodarka komunalna, ochrona środowiska i zabytków, sprawy turystyki oraz rolnictwa i leśnictwa.

1  Maria Lula - Przewodnicząca
2  Mirosław Piela
3  Marek Bajda
4  Halina Polakiewicz
5  Marcin Lisowski
 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2003-01-27 13:41:00 | Data modyfikacji: 2017-02-20 14:58:21.
Data wprowadzenia: 2003-01-27 13:41:00
Data modyfikacji: 2017-02-20 14:58:21
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl