za 2004r.

Pracownicy Urzędu Gminy

Włodzimierz Podyma - Wójt Gminy Lutowiska
Zofia Bacior-Michalska - Sekretarz Gminy
Krystyna Maria Wojtanowska - Skarbnik Gminy
Małgorzata Zofia Rypyst - Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania (korekta)
Ewa Anna Kita - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Radni

Tadeusz Romaszewski - Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Chmurski
Bogdan Bochnia
Marek Sztyler
Maria Gessner
Maciej Mikołajczak
Henryk Suszek
Beata Krukowska

Kierownicy jednostek podległych

Ewa Nahajowska - Dyrektor Gimnazjum w Lutowiskach (korekta)
Małgorzata Maria Prokopiak-Młynarczyk - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach
Izabela Cicha - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach (korekta)
Joanna Florek - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach (korekta)
Anna Myhal Mańko - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Lutowiskach
Marian Skaliński - Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach (korekta)

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2006-03-14 12:21:40.
Data wprowadzenia: 2006-03-14 12:21:40
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański