za 2005r.

Pracownicy Urzędu Gminy

Włodzimierz Podyma - Wójt Gminy Lutowiska
Zofia Bacior-Michalska - Sekretarz Gminy
Krystyna Maria Wojtanowska - Skarbnik Gminy
Małgorzata Zofia Rypyst - Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania
Ewa Anna Kita - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Radni

Chmurski Stefan
Gessner Maria
Gretkowska Renata
Grzegorz Ryszard
Krukowska Beata
Mikołajczak Maciej – zastępca przewodniczącego
Radwański Jan
Romaszewski Tadeusz - przewodniczący
Suszek Henryk
Świergocka Janina
Sztyler Marek
Wota Stanisław
Zacha Andrzej
Rachwał Henryk
Puszkarski Marek

Oswiadczenia na koniec kadencji

Chmurski Stefan
Gessner Maria
Gretkowska Renata
Grzegorz Ryszard
Krukowska Beata
Mikołajczak Maciej – zastępca przewodniczącego
Radwański Jan
Romaszewski Tadeusz - przewodniczący
Suszek Henryk
Świergocka Janina
Sztyler Marek
Wota Stanisław
Zacha Andrzej
Rachwał Henryk
Puszkarski Marek

Kierownicy jednostek podległych

Ewa Nahajowska - Dyrektor Gimnazjum w Lutowiskach 
Małgorzata Maria Prokopiak-Młynarczyk - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach
Izabela Cicha - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach
Joanna Florek - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach
Anna Myhal Mańko - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Lutowiskach
Marian Skaliński - Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2006-08-30 15:49:55 | Data modyfikacji: 2007-04-12 12:21:57.
Data wprowadzenia: 2006-08-30 15:49:55
Data modyfikacji: 2007-04-12 12:21:57
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański