Program współpracy

 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:27:28.
 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-11-10 08:02:29.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA 2019 r.
 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:56:30.
 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-11-14 12:41:20 | Data modyfikacji: 2019-11-14 12:45:33.
 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-11-30 17:47:01.
Data wprowadzenia: 2020-11-30 17:47:01
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański