> Wyniki Konkursów

Wyniki Konkursów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2006 ROK  

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2006-05-11 13:43:35 | Data modyfikacji: 2006-05-11 13:45:15.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2007 ROK do przeglądania powyższego formatu, niezbędne jest posiadanie oprogramowania adobe acrobat reader lub podobnego  

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2007-05-18 15:09:48 | Data modyfikacji: 2007-05-18 15:10:29.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2008 ROK
 
Wyniki konkursu

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-05-14 09:27:39 | Data modyfikacji: 2007-05-18 15:10:29.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2009 ROK
 
Wyniki konkursu

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-05-14 09:27:59 | Data modyfikacji: 2007-05-18 15:10:29.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2010 ROK
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2010 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Anna Steciuk | Data wprowadzenia: 2010-07-19 14:42:12 | Data modyfikacji: 2007-05-18 15:10:29.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2011 ROK
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2011 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:16:40 | Data modyfikacji: 2007-05-18 15:10:29.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2012 ROK

W dniu 27 marca Komisja Konkursowa w składzie:
1. Zofia Bacior – Michalska
2. Jakub Doliwa
3. Katarzyna Płeszka
4. Bogusław Dyrek
dokonała oceny złożonych ofert i po podsumowaniu punktacji wyłoniła do dofinansowania.

Nazwa oferenta: Klub Sportowy „OTRYT – I” Lutowiska 
Nazwa zadania publicznego: Sport w Gminie Lutowiska
Wysokość przyznanych środków publicznych: 19 550 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych)

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-03-28 10:05:55 | Data modyfikacji: 2007-05-18 15:10:29.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2014 ROK
 
WYNIKI KONKURSU

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:25:06 | Data modyfikacji: 2007-05-18 15:10:29.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2015 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-04-21 10:45:59 | Data modyfikacji: 2007-05-18 15:10:29.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2016 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-03-08 15:02:20 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:52:43.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2017 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:51:43 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:53:05.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2018 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-03-06 08:34:35 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:53:05.
Data wprowadzenia: 2018-03-06 08:34:35
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Lutowiska
ul. Lutowiska 14
38-713
Wójt Gminy
Krzysztof Jacek Mróz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-00-13 [centrala]
Fax: (+48 13) 461-02-34
e-mail: gmina@lutowiska.pl