Wyniki Konkursów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ
GMINĘ LUTOWISKA W ROKU 2022

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ GMINĘ LUTOWISKA W ROKU 2022 

W dniu 15 marca 2022 r. Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Wioletta Kozubal
  2. Iwona Mielcarek
  3. Anna Dybała

dokonała oceny złożonych ofert i po podsumowaniu punktacji rekomendowała do dofinansowania:  

 

Rodzaj zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Klub Sportowy Otryt I Lutowiska

„Sport w  Gminie Lutowiska”

40 000,00  zł

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-03-22 15:02:03.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ
GMINĘ LUTOWISKA W ROKU 2021
 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ GMINĘ LUTOWISKA W ROKU 2021

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-03-04 09:54:07.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ
GMINĘ LUTOWISKA W ROKU 2020
 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ GMINĘ LUTOWISKA W ROKU 2020

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-03-19 11:46:29.
Wyniki konkursu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach informuje, że zwycięzcą otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym w okresie od 1 stycznia 2020r. „Organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony” został:

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Ul. Jana III Sobieskiego 3
35-002 Rzeszów

Jednostka bezpośrednio wykonująca zadanie:

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych
ul. Rynek 14
38-700 Ustrzyki Dolne

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-01-07 12:21:12.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ
GMINĘ LUTOWISKA W ROKU 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ GMINĘ LUTOWISKA W ROKU 2019 

W dniu 5 marca 2019 r. Komisja Konkursowa w składzie:

  1.       Zofia Bacior – Michalska
  2.       Iwona Mielcarek
  3.       Jakub Doliwa
  4.       Bogusław Pyzocha
  5.       Mariusz Janeczko

dokonała oceny złożonych ofert i po podsumowaniu punktacji rekomendowała do dofinansowania: 

 

Rodzaj zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Klub Sportowy Otryt I Lutowiska

„Sport w Gminie Lutowiska”

40 000,00  zł

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-03-08 08:59:51.
 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2018 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:41:52.
 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2018 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-03-06 08:34:35.
 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2017 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:51:43 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:53:05.
 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2016 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-03-08 15:02:20 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:52:43.
 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2015 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-04-21 10:45:59.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2014 ROK
 WYNIKI KONKURSU

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:25:06.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2012 ROK

W dniu 27 marca Komisja Konkursowa w składzie:
1. Zofia Bacior – Michalska
2. Jakub Doliwa
3. Katarzyna Płeszka
4. Bogusław Dyrek
dokonała oceny złożonych ofert i po podsumowaniu punktacji wyłoniła do dofinansowania.

Nazwa oferenta: Klub Sportowy „OTRYT – I” Lutowiska 
Nazwa zadania publicznego: Sport w Gminie Lutowiska
Wysokość przyznanych środków publicznych: 19 550 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych)

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-03-28 10:05:55.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2011 ROK
 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2011 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:16:40.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2010 ROK
 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2010 ROK

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Anna Steciuk | Data wprowadzenia: 2010-07-19 14:42:12.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2009 ROK
 Wyniki konkursu

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-05-14 09:27:59.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA
2008 ROK
 Wyniki konkursu

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-05-14 09:27:39.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2007 ROK do przeglądania powyższego formatu, niezbędne jest posiadanie oprogramowania adobe acrobat reader lub podobnego  

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2007-05-18 15:09:48 | Data modyfikacji: 2007-05-18 15:10:29.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LUTOWISKA NA 2006 ROK  

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2006-05-11 13:43:35 | Data modyfikacji: 2006-05-11 13:45:15.
Data wprowadzenia: 2006-05-11 13:43:35
Data modyfikacji: 2006-05-11 13:45:15
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański