Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2021-04-13 14:53:49
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2020-09-07 13:18:28
  ...więcej

Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Lutowiskach
2020-08-25 16:11:11
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza Gminy Lutowiska
2020-05-30 16:37:19
  ...więcej

Informacja o wynikach konkursu
2018-12-28 15:01:03
  ...więcej

Informacja o wynikach konkursu
2017-12-15 07:59:20
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - pomoc administracyjno - biurowa w obsłudze Programu Rządowego 500+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach informuje ,że w w  ...więcej

Informacja o wynikach konkursu
2017-12-08 13:01:03
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach informuje ,że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach wybrana została Pani Anna Kosmecka. Uzasadnie  ...więcej

Informacja o wynikach konkursu na stanowiska dyrektora ZS w Lutowiskach
2015-07-14 12:39:25
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
2012-09-26 11:01:49
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy
2009-01-07 11:11:54
Informacja o wynikach naboru na  stanowisko urzędnicze 1.Nazwa i adres jednostkiGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach 38-713 Lutowiska 14 2.Określenie stanowiska urzędniczegoGłówny księgowy 3.W wyniku przeprowadzenia procedu  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - księgowa
2008-10-09 14:41:08
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
2008-03-25 14:41:10
  ...więcej

Informacja o wynikach na stanowisko urzędnicze
2007-10-17 14:38:14
  ...więcej

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Lutowiskach
2006-07-18 15:13:15
Do konkursu przystąpiła jedna osoba. Ze wzglęgu na brak poparcia większością głosów konkurs nie został rozstrzygnięty.   ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14