Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. społecznych, obywatelskich i obronnych
2021-03-01 18:14:52
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. społecznych, obywatelskich i obronnych I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:1. Wymagania niezbędne:1. obywatelstwo polskie,2. wykszta  ...więcej

Narodowy Spis Powszechny 2021. Informacja o naborze na rachmistrzów spisowych.
2021-01-27 13:30:53
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021. Wójt Gminy Lutowiska - Gminny Komisarz Spisowy w L  ...więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora ZS w Lutowiskach
2020-07-30 15:23:37
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
2020-07-29 15:15:55
  ...więcej

Nabór na rachmistrza spisowego
2020-06-18 10:55:19
Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.  Wójt Gminy Lutowiska działając jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otw  ...więcej

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Lutowiska
2020-05-05 13:56:14
  ...więcej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: do obsługi Programów Pomocy Rodzinie
2018-12-04 11:56:01
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: do obsługi Programów Pomocy  Rodzinie Charakter umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: pełny etat Ilość etatów: 1 Miejsce wykonywania pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społeczn  ...więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach poszukuje osoby na stanowisko: Referent ds. świadczeń wychowawczych
2017-11-21 12:41:50
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach poszukuje osoby na stanowisko:  Pomoc administracyjno-biurowa  Ilość etatów: 1/2  1.      Wymagania niezbędne: 1)  &  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
2017-11-20 11:29:41
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach ogłasza nabór na stanowiskopracownikasocjalnego w wymiarze 1 etatu Kryteria wyboru kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego:  Wymagania niezbędne:  &nbs  ...więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lutowiskach
2015-06-08 09:57:11
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lutowiskach w skład którego wchodzą: 1/ Gimnazjum w Lutowiskach, 2/ Szkoła Podstawowa w Lutowiskach, 3/ Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Luto  ...więcej

Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY
2015-04-14 09:04:07
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach ogłasza nabór na 1 stanowisko: ASYSTENTA RODZINY Forma zatrudnienia: umowa o pracę Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2015 r. Zatrudnienie nastąpi w ramach Programu Asysten  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
2012-01-10 16:18:30
Na podstawie art. 13 -16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm./ Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Lutowiska.  ...więcej

Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku
2011-06-03 11:16:41
Zgodnie z ustaleniami Kolegium Sądu Okręgowego Rada Gminy Lutowiska dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku. Stosownie do art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 ze zm.) kandy  ...więcej

Nabór kandydata na rachmistrza spisowego
2010-12-07 13:40:47
Wójt Gminy Lutowiska  - GMINNY KOMISARZ SPISOWY ogłasza nabór kandydata na rachmistrza spisowego – do spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku. KANDYDAT  NA RACHMISTRZA SPISOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: -  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
2009-01-07 11:06:21
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Na podstawie art. 3a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142 z 2001r. z późn. zm./  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach   ...więcej

Lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne.
2008-09-08 14:39:13
Lista kandydatówktórzy spełnili wymagania formalnezawarte w ogłoszeniu o konkursieo naborze na wolne stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWAw Urzędzie Gminy Lutowiska. • Iwona Michalewska,  zam. Czarna Górna,• Marzena Świderska,  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
2008-08-18 12:01:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142 z 2001r. z późn. zm./ Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: KSIĘGOWA   ...więcej

Nabór ofert na stanowisko nauczyciela
2008-06-05 12:45:04
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór ofert na stanowisko nauczyciela „Punktu Przedszkolnego w Lutowiskach.Kandydaci na to stanowisko winni posiadać kwalifikacje wymagane dla nauczycieli określone w rozporządzeniu  Ministra  Edukacji&n  ...więcej

Lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne.
2007-09-24 14:56:54
Lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. środków pomocowych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Lutowiska. • Maja Maria Barczyk,   ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. spraw środków pomocowych i zamówień publicznych
2007-08-29 12:35:08
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142 z 2001r. z późn. zm./ Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw środków pomocowych i zamówień publicznych. 1.   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 24
następne