Początek kadencji 2006-2010

Pracownicy Urzędu Gminy

Włodzimierz Podyma - Wójt Gminy Lutowiska
Zofia Bacior-Michalska - Sekretarz Gminy
Krystyna Maria Wojtanowska - Skarbnik Gminy
Małgorzata Zofia Rypyst - Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania
Ewa Anna Kita - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Radni

1 Bajda Marek Wiktor - przewodniczący
2 Mikołajczak Maciej - z-ca przewodniczącego
3

Majcher Marek Paweł

4 Lizun Dariusz Paweł
5 Renata Gretkowska 
6 Wiśniewki Damian Bogdan
7 Sabara Krzysztof Marek
8 Drapała Adam Marek 
9 Świergocka Janina 
10 Radwański Jan 
11 Wojdyła Andrzej
12 Puszkarski Marek Tomasz
13 Bocheński Tadeusz Leszek 
14 Dudka Feliks 
15 Kuzar Henryk Piotr

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2007-04-12 12:51:12.
Data wprowadzenia: 2007-04-12 12:51:12
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański