Udzielone umorzenia, odroczenia i pomoc publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej

Wójt Gminy w Lutowiskach działając na podstawie art. 37, ust. 1, pkt 2, lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku: 

 1.       Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
 2.       Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o.,
 3.       Zakład Produkcji Kruszywa „Czarna” s.c. A. i A. Pitak,
 4.       Małaczek Marcin,
 5.       Derwich Antoni,
 6.       Nykiel Krzysztof,
 7.       Majsterek Stanisław,
 8.       Flak Antoni,
 9.       Lubaczewski Ryszard,
 10.   Lubaczewska-Bieniek Lucyna,
 11.   Wyskiel Sławomir,
 12.   Kopeć Marek,
 13.   Murzańska Józefa,
 14.   Perużyński Jan,
 15.   Nykiel Józef,
 16.   Kowalczyk Bogusław,
 17.   Skórka Jacek,
 18.   Murzański Marcin,
 19.   Ostapiuk Roman.
 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-05-21 11:32:53.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono
spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500
zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia

Wójt Gminy w Lutowiskach działając na podstawie art. 37, ust. 1, pkt 2, lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 roku: 

 1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami w kwocie 5 909,00 zł, z powodu ważnego interesu publicznego tj. nie wliczenia kwoty podatku w cenę świadczonych usług komunalnych.
 2. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o.- odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości,
 3. Zakład Produkcji Kruszywa „Czarna” s.c. A. i A. Pitak – rozłożenie na raty podatku od nieruchomości,
 4. Małaczek Marcin – odroczenie terminu płatności podatku,

Derwich Antoni – odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-05-21 11:33:30.
Data wprowadzenia: 2018-05-21 11:33:30
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański