za 2006r.

Pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek podległych

1 Włodzimierz Podyma - wójt
2 Zofia Bacior-Michalska - sekretarz
3 Krystyna Wojtanowska - skarbnik
4 Joanna Florek
5 Ewa Kita
6 Iwona Mielcarek
7 Anna Myhal
8 Marta Polechońska
9 Małgorzata Prokopiak
10 Małgorzara Rypyst
11 Marian Skaliński
12 Wanda Atemborska

Radni

1 Bajda Marek Wiktor - przewodniczący
2 Mikołajczak Maciej - z-ca przewodniczącego
3

Majcher Marek Paweł

4 Lizun Dariusz Paweł
5 Renata Gretkowska 
6 Wiśniewki Damian Bogdan
7 Sabara Krzysztof Marek
8 Drapała Adam Marek 
9 Świergocka Janina 
10 Radwański Jan 
11 Wojdyła Andrzej
12 Puszkarski Marek Tomasz
13 Bocheński Tadeusz Leszek 
14 Dudka Feliks 
15 Kuzar Henryk Piotr

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2007-06-25 11:35:15 | Data modyfikacji: 2007-07-05 12:41:07.
Data wprowadzenia: 2007-06-25 11:35:15
Data modyfikacji: 2007-07-05 12:41:07
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański