Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-10-14 12:20:08.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-09-14 12:03:20.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-09-05 14:39:29.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w najem

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-07-04 12:12:51 | Data modyfikacji: 2022-07-04 12:13:43.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do użyczenia

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-02-24 10:00:52.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-02-16 11:12:39.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-02-16 11:12:06.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-01-21 12:11:42.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-01-21 12:11:16.
 ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-12-30 13:15:58.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-12-02 12:21:27 | Data modyfikacji: 2021-12-02 12:37:33.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do użyczenia

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-09-28 14:20:29.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-09-14 08:45:58.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-08-02 11:20:04 | Data modyfikacji: 2021-08-02 11:20:26.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-07-29 12:25:33.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-07-27 09:59:28.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w użyczenie

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-07-19 08:45:24.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-07-19 08:41:51 | Data modyfikacji: 2021-07-19 08:42:54.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w najem

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-06-23 08:07:46 | Data modyfikacji: 2021-06-23 08:10:04.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do użyczenia

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-06-23 08:07:18.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-06-09 09:11:50.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do użyczenia

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-06-09 09:09:52 | Data modyfikacji: 2021-06-09 09:10:29.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do użyczenia

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-05-12 23:24:01.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:53:46.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-04-30 14:38:52 | Data modyfikacji: 2021-04-30 14:39:35.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne przeznaczonej do oddania w użyczenie

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-11-17 09:21:48.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-10-21 13:28:21.
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-10-19 08:59:11.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-09-04 14:26:11.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej.
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-07-30 15:29:03.
 Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lutowiska położonej w Lutowiskach przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-07-22 12:40:11.
Komunikat o odwołaniu przetargu

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 65) – odwołuję przetarg na dzierżawę placu targowego, który miał się odbyć dnia 25 lutego 2020 r. o godz. 10. 

Przyczyną odwołania przetargu jest nieprecyzyjne określenie w ogłoszeniu i umowie istotnego elementu przetargu tj. podstawy naliczania czynszu dzierżawnego.

Dnia 25 lutego 2020 r.
Wójt Gminy Lutowiska
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-02-25 10:44:39.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska, stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204) informuje, że w dniach od 14.01.2020r. do 5.02.2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości informujący o przeznaczeniu do oddania w użyczenie część działki nr 102 o pow. 500 m 2 w obrębie ewidencyjnym Smolnik.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. 13 461 0013 wew.35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:55:16.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska, stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204) informuje, że w dniach od 2 stycznia 2020r. do 23 stycznia 2020r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej część działki nr 281 o pow. 200 m 2 w obrębie ewidencyjnym Lutowiska.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. 13 461 0013 wew.35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-01-07 08:34:18.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-09-20 09:25:01.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska, stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204) informuje, ze w dniach od 22 sierpnia 2019r. do 12 września 2019r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze przetargu działek:

 nr 8/3 w Ustrzykach Górnych
 nr 7/2 w Brzegach Górnych

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. 13 461 0013 wew.35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-28 17:02:14.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Lutowiska, przeznaczonych do sprzedaży

Informacja 


 Wójta Gminy Lutowiska informuję, na podstawie o art.35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r.,o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz.2204) w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach 14, został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 18 lipca 2019r. do 9 sierpnia 2019r., wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutowiska, przeznaczonych do sprzedaży:


 w drodze bezprzetargowej - działka nr 462 o pow. 0,0157 ha


 działka nr 468 o pow. 0,0287 ha


 działka nr 521/2 o pow. 0,0803 ha


w drodze przetargu - działka nr 642 o pow. 0,0859 ha


w obrębie ewidencyjnym Lutowiska.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek, na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o sprzedaż w drodze bezprzetargowej w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r.


Wniosek o nabycie powinien zawierać oświadczenie że nabywca, korzystając z pierwokupu, wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.


Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach, pokój nr 16 tel. 013 461 0013 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu. 


 


Wójt Krzysztof Mróz


 


 


 

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-07-19 09:50:11.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska, stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r.poz. 2204) informuje, że w dniach od 8 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze przetargu Wykaz obejmuje, obiekt placu targowego w Lutowiskach.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2019-02-08 12:25:49.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska,  stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2018r.poz. 2204) informuje, że w dniach od 30.01.2019r. do 20.02.2019r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Lutowiska, wywieszony został  wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część działki nr 7/2 w obrębie ewidencyjnym Brzegi Górne, pod budowę  masztu antenowego.


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2019-01-31 11:48:17 | Data modyfikacji: 2019-01-31 13:44:48.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017r , poz. 1875) informuje, że w dniach od 2.10.2018r. do 22.10.2018r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy część działki nr 143 położonej w obrębie ewidencyjnym Lutowiska.


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-10-09 09:13:17.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska informuję, na podstawie o art.35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r.,o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz.121) w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach 14, został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 20.06.2018r. do 11.07.2018r., wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wykaz obejmuje działkę nr 38 o pow. 0,2019 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Zatwarnica.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działki, na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o sprzedaż w drodze bezprzetargowej w terminie do dnia 2.08.2018r.
Wniosek o nabycie powinien zawierać oświadczenie że nabywca, korzystając z pierwokupu, wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach, pokój nr 16 tel. 013 461 0013 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-06-20 11:50:07.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-06-14 11:29:21.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska, stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r.poz. 121) informuje, że w dniach od 11.05.2018r. do 31.05.2018r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej działki nr 413 w Lutowiskach, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

Wójt
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-05-11 09:07:50.
Informacja

Wójta Gminy Lutowiska informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r.,o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz.121) w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach 14, został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 9.02.2018r. do 2.03.2018r., wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz obejmuje działkę nr 393/2 o pow. 0,1617 ha położoną w Lutowiskach.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działki, na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o sprzedaż w drodze bezprzetargowej w terminie do 23.03.2018r.
Wniosek o nabycie powinien zawierać oświadczenie że nabywca, korzystając z pierwokupu, wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach, pokój nr 16 tel. 013 461 0013 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:01:30.
Informacja Wójta Gminy Lutowiska

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2015r. poz.1774 ) w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach 14, został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 19.05.2017r. do 9.06.2017r., wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz obejmuje działkę nr 583 o pow. 0,1104 ha położoną w Lutowiskach.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działki, na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o sprzedaż w drodze bezprzetargowej w terminie do 30.06.2017r.
Wniosek o nabycie powinien zawierać oświadczenie że nabywca, korzystając z pierwokupu, wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach, pokój nr 16 tel. 013 461 0013 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-05-23 13:33:26.
Ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienie poniżej kwoty 30 000 EURO


 Zamawiający - Gmina Lutowiska  w odniesieniu do zadania pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lutowiska - transport i utylizację płyt eternitowych falistych w 2017 r.


1. Wybór wykonawcy zadania, został dokonany zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, po rozeznaniu rynku i zebraniu ofert 


2. Sposób upublicznienia informacji: zapytanie ofertowe wysłane potencjalnym wykonawcom – 6 firm;


Wpłynęły oferty od 3 wykonawców.


Na podstawie zebranych 3-ch ofert dokonano wyboru wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę tj: P.P.H.U. Eko-Grunt Wojciech Wieczorek 43-300 Bielsko-Biała, ul. Goleszowska 15/20


3. Przesłanki, którymi kierowano się przy wyborze wykonawcy: cena

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:45:29.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska, działając na podstawie  art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015r, poz. 1774) informuje, że w dniach od 24 kwietnia  2017r. do dnia 16 maja 2017r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został  wykaz nieruchomości, informujący o sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Lutowiskach, stanowiącej własność Gminy Lutowiska na rzecz użytkownika wieczystego.                                                                     


Wykaz dotyczy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 275 o pow. 0,1493  ha, zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.poz.1774) mogą składać wniosek o nabycie nieruchomości, nie później niż do dnia 5 czerwca 2017r, do Wójta Gminy Lutowiska.


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pok. nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:02:08.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147) Wójt Gminy Lutowiska odwołuje ogłoszony na dzień 22 marca 2017r. na godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne (dot. działek nr: 374, 345, 365) położonych w Lutowiskach.


Przyczyną odwołania przetargu jest – nie rozwiązana umowa z aktualnym dzierżawcą.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-03-21 20:28:43.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska w dniu 23 lutego 2017r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej.
Wykaz obejmuje część działki nr 29 o pow. 60 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Smolnik.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach pokój nr 16 tel. (13)4610013 wew.35.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:27:12.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r , poz. 1774) informuje, że w dniach od 9.01.2017r. do 31.01.2017r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy działek:
- część działki nr 143 w Lutowiskach
- część działki nr 281 w Lutowiskach
- część działki nr 235 w Lutowiskach
- część działki nr 224 w Lutowiskach
- część działki nr 298 w Lutowiskach
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2017-01-13 12:15:11.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Lutowiska, stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774) informuje, ze w dniach od 7 października 2016r. do 27 października 2016r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze przetargu działek:
• nr 8/3 w Ustrzykach Górnych
• nr 6 w Lutowiskach
• nr 7/2 w Brzegach Górnych
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. 13 461 0013 wew.35 w godzinach pracy urzędu.

Wójt
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-10-11 13:52:54.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r poz.1774.) informuje, że w dniach od 6.06.2016r lutego 2016r., do 26.06.2016r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej działki nr 211 o pow. 0,01 ha położonej obrębie Dwernik.


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.


 


 


 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:01:04.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015, poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska na okres 21 dni tj. od dnia 8.04.2016r. do dnia 29.04.2016r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Najem dotyczy część budynku w którym mieści się sortownia odpadów, zlokalizowany na działce nr 102 w obrębie ewidencyjnym Smolnik.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-04-15 15:41:15.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015, poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska na okres 21 dni tj. od dnia 5.04.2016r. do dnia 25.04.2016r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Najem dotyczy garażu o pow. 16,00 m2 w budynku nr 77 w Lutowiskach.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

Wójt
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:49:43 | Data modyfikacji: 2016-04-12 14:53:01.
Data wprowadzenia: 2016-04-12 14:49:43
Data modyfikacji: 2016-04-12 14:53:01
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański