za 2007r.

Pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek podległych

1 Włodzimierz Podyma - wójt
2 Zofia Bacior-Michalska - sekretarz
3 Krystyna Wojtanowska - skarbnik
4 Joanna Florek
5 Ewa Kita
6 Iwona Mielcarek
7 Anna Myhal
8 Marta Polechońska
9 Małgorzata Prokopiak
10 Małgorzara Rypyst
11 Marian Skaliński
12 Wanda Atemborska
13 Iwona Mielcarek - nowy skarbnik
14 Krystyna Wojtanowska - po odwołaniu ze stanowiska skarbnika

Radni

1 Bajda Marek Wiktor - przewodniczący
2 Mikołajczak Maciej - z-ca przewodniczącego
3

Majcher Marek Paweł - na koniec kadencji

4 Lizun Dariusz Paweł
5 Renata Gretkowska - korekta
6 Wiśniewki Damian Bogdan
7 Sabara Krzysztof Marek
8 Drapała Adam Marek 
9 Świergocka Janina 
10 Radwański Jan 
11 Wojdyła Andrzej
12 Puszkarski Marek Tomasz
13 Bocheński Tadeusz Leszek 
14 Dudka Feliks 
15 Rafał Witold Borys - początek kadencji
16 Kuzar Henryk Piotr - korekta

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2008-07-08 11:02:45 | Data modyfikacji: 2009-03-20 11:49:42.
Data wprowadzenia: 2008-07-08 11:02:45
Data modyfikacji: 2009-03-20 11:49:42
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański