Gospodarka komunalna

 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2021 r

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-04-28 10:37:20.
 Uzupełnienie do Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska za 2019 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-11-30 09:12:28.
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:55:35.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Lutowiska za 2016 r.
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lutowiska za 2016 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:03:32.
 Analiza systemu gospodarki komunalnej za rok 2015

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:02:18.
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lutowiska

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:17:44.
 Analiza systemu gospodarki komunalnej

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-04-29 08:47:05.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest


Realizując uchwałę Rady Ministrów w sprawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Rada Gminy Lutowiska w 2011 roku uchwaliła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lutowiska na lata 2001-2032”.  

Z inwentaryzacji, która poprzedziła opracowanie „Programu..” wynika, że mieliśmy ok. 50 tys. m2  ( ok. 750  ton) pokryć dachowych z azbestu.

            Do unieszkodliwiania zdemontowanego z dachu i zabezpieczonego pokrycia dachowego z falistych płyt azbestowych przystąpiliśmy w 2012 roku wywożąc do chwili obecnej na składowisko odpadów niebezpiecznych ok. 40 ton za kwotę 15 828 zł.

            Działania te były możliwe ponieważ otrzymaliśmy dotację  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego  „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”..

W 2012 roku dotacja wyniosła 5 812,30 zł.

            W bieżącym 2013 roku zgodnie z umową Nr 76/2013/OZ/K/DA z dnia 29.05.2013 wraz z aneksem z dnia 25.07.2013r. otrzymamy 4 118,25 zł w tym z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – 1 695,75 zł a z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  2 422,50 zł.

            W ramach przydzielonych na 2013 rok środków wywieziono i unieszkodliwiono 14,25 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-11-07 09:38:07.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutowiska na lata 2011-2032

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-11-30 16:00:45.
 ZARZĄDZENIE NR 13/06 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2008-02-28 11:05:19.

Zobacz:
   Obowiązujące prawo
Data wprowadzenia: 2008-02-28 11:05:19
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański