OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA

Obwieszczenie
 Obwieszczenie-Skorodne1_Skorodne4-wylozenie_09_08_2019.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 08:07:15.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-07-31 10:03:06.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-03-20 12:08:24.
Obwieszczenie

Szanowni Państwo,


Informuję, że obwieszczeniem z dnia 1 sierpnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie przekazał do udziału społecznego projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.


Wszystkie materiały wraz z obwieszczeniem informującym o możliwości zapoznania się z projektem Rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie pod adresem:[nbsp]http://rzeszow.rdos.gov.pl/plan-ochrony-bieszczady-plc180001


[nbsp]


Uwagi i wnioski do projektu Rozporządzenia można składać (w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. 9 sierpnia 2018 r.):


- w formie pisemnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,


- w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ,


- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail:[nbsp]sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl.

" target=_new>target="_blank">sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-08-10 15:27:18.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:26:10.
 Obwieszczenie RDOŚ z dnia 4 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-06-10 07:57:59.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-03-30 13:45:10.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-09-09 12:46:55.
wszczęcie postępowania
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.doc

Opublikowane przez: Olga Gromadzka | Autor: Olga Gromadzka | Data wprowadzenia: 2015-09-03 14:53:35.
Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2015 r.

Obwieszczenie

Raport

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:15:55.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-11-28 15:06:02.
Obwieszczenie
 obwieszczenie.jpg

Opublikowane przez: Olga Gromadzka | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:29:31.
 Obwieszczenie - projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 "Bieszczady" PLC180001

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:22:43.

Zobacz:
 Zawiadomienia .  Postanowienia .  Decyzje .  Raporty . 
Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:22:43
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański