OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA

 Obwieszczenie z dnia 28.10.2022 roku

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-11-02 12:49:10.
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie

KW_368263_RDO_S_plik1.pdf

KW_368263_RDO_S_plik2.pdf

Obwieszczenie KW_368263_RDO_S_plik3.pdf

Obwieszczenie KW_368263_RDO_S_plik4.pdf

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-10-26 10:12:15.
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Dwernik

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-10-19 08:45:29.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-07-22 09:17:31.
 Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2022 roku.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-07-21 14:34:30.
 Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2022r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-04-12 12:25:00.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:59:35.
 Obwieszczenie Starosty Bieszczadzkiego

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-11-10 09:50:31.
 Obwieszczenie_elektrownia_słowacja.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-10-05 09:11:00.
„Przebudowie drogi powiatowej Nr 2304R Polana-
Lutowiska na długości ok.5 km i remont drogi
powiatowej nr 2304 R Polana - Lutowiska na
długości ok. 2 km"
 „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2304R Polana- Lutowiska na długości ok.5 km i remont drogi powiatowej nr 2304 R Polana - Lutowiska na długości ok. 2 km"

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-08-18 08:45:05.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:44:46.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-07-14 13:22:39.
 Obwieszczenie PGE 2 2020.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-02-14 14:26:48.
 Obwieszczenie PGE 1 2020.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-02-14 14:24:59.
 Obwieszczenie PGE 2020.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-02-14 14:23:47.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie-Skorodne1_Skorodne4-wylozenie_09_08_2019.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 08:07:15.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-07-31 10:03:06.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-03-20 12:08:24.
Obwieszczenie

Szanowni Państwo,


Informuję, że obwieszczeniem z dnia 1 sierpnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie przekazał do udziału społecznego projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.


Wszystkie materiały wraz z obwieszczeniem informującym o możliwości zapoznania się z projektem Rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie pod adresem:[nbsp]http://rzeszow.rdos.gov.pl/plan-ochrony-bieszczady-plc180001


[nbsp]


Uwagi i wnioski do projektu Rozporządzenia można składać (w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. 9 sierpnia 2018 r.):


- w formie pisemnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,


- w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ,


- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail:[nbsp]sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl.

" target=_new>target="_blank">sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-08-10 15:27:18.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:26:10.
 Obwieszczenie RDOŚ z dnia 4 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-06-10 07:57:59.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-03-30 13:45:10.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-09-09 12:46:55.
wszczęcie postępowania
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.doc

Opublikowane przez: Olga Gromadzka | Autor: Olga Gromadzka | Data wprowadzenia: 2015-09-03 14:53:35.
Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2015 r.

Obwieszczenie

Raport

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:15:55.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-11-28 15:06:02.
Obwieszczenie
 obwieszczenie.jpg

Opublikowane przez: Olga Gromadzka | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:29:31.
 Obwieszczenie - projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 "Bieszczady" PLC180001

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:22:43.

Zobacz:
 Zawiadomienia .  Postanowienia .  Decyzje .  Raporty . 
Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:22:43
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański