Zawiadomienia

zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

Opublikowane przez: Olga Gromadzka | Autor: Olga Gromadzka | Data wprowadzenia: 2012-10-17 14:26:14.
 Obwieszczenie z dnia 17 września 2015 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-09-28 08:29:40.
zawiadomienie o zebraniu całości dokumentów
 zawiadomienie o zebranie dokumentow.doc

Opublikowane przez: Olga Gromadzka | Autor: Olga Gromadzka | Data wprowadzenia: 2015-11-20 11:54:02.
 Obwieszczenie RDOŚ z dnia 20 maja 2016 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-05-25 11:34:57.
Zawiadomienie -obwieszczenie
 

Opublikowane przez: Olga Gromadzka | Autor: Olga Gromadzka | Data wprowadzenia: 2017-08-29 14:52:33.
OBWIESZCZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO o
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko
 OBWIESZCZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-10-29 10:07:21.

Zobacz:
 Zawiadomienia .  Postanowienia .  Decyzje .  Raporty . 
Data wprowadzenia: 2018-10-29 10:07:21
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański