Decyzje

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-10-26 10:18:10.
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-10-26 10:18:09.
 Decyzja RDOŚ

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-05-19 08:59:37.
Przebudowa drogi gminnej
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o braku konieczności przeprowadzenia ooś.pdf

Opublikowane przez: Olga Gromadzka | Autor: Olga Gromadzka | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:36:52.
Decyzja o braku potrzeby oceny oddziaływania na
środowisko
 Decyzja Nr GP.6220.26.2.2011.doc

Opublikowane przez: Olga Gromadzka | Autor: Olga Gromadzka | Data wprowadzenia: 2011-02-16 14:11:18.

Zobacz:
 Zawiadomienia .  Postanowienia .  Decyzje .  Raporty . 
Data wprowadzenia: 2011-02-16 14:11:18
Autor: Olga Gromadzka
ObowižEzuje od: 2011-02-15
Opublikowane przez: Olga Gromadzka