za 2009r.

Pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek podległych

1 Włodzimierz Podyma - wójt
2 Zofia Bacior-Michalska - sekretarz
3 Iwona Mielcarek
4 Joanna Florek
5 Ewa Kita
6 Marian Skaliński
7 Anna Myhal
8 Marta Polechońska
9 Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk
10 Małgorzara Rypyst
11 Marek Sokół

Radni

1 Bajda Marek Wiktor - przewodniczący
2 Mikołajczak Maciej - z-ca przewodniczącego
3

Kuzar Henryk Piotr

4 Lizun Dariusz Paweł
5 Gretkowska Renata
6 Wiśniewki Damian Bogdan
7 Sabara Krzysztof Marek
8 Drapała Adam Marek
9 Świergocka Janina
10 Radwański Jan
11 Wojdyła Andrzej
12 Puszkarski Marek Tomasz
13 Bocheński Tadeusz Leszek
14 Dudka Feliks
15 Rafał Witold Borys

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-07-12 13:20:49 | Data modyfikacji: 2010-07-12 13:40:39.
Data wprowadzenia: 2010-07-12 13:20:49
Data modyfikacji: 2010-07-12 13:40:39
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański