> Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Lutowiska

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Lutowiska

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Gminy Lutowiska

application/pdf UCHWALA_studium_LUTOWISKA.pdf (118.5 kB)

application/pdf zal_1_Lutowiska_uwarunkowania_tekst.pdf (1.7 MB)

application/pdf zal_2_uwarunkowania_mapa.pdf (21.4 MB)

application/pdf zal_3_Lutowiska_kierunki_tekst.pdf (1.0 MB)

application/pdf zal_4_1_studium_kierunki_mapa.pdf (29.5 MB)

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-06-25 12:23:46 | Data modyfikacji: 2013-06-25 16:26:12.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy
Lutowiska (archiwalne)
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutowiska (archiwum) 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-01-13 13:17:39 | Data modyfikacji: 2013-06-25 12:24:27.
Data wprowadzenia: 2011-01-13 13:17:39
Data modyfikacji: 2013-06-25 12:24:27
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Lutowiska
ul. Lutowiska 14
38-713
Wójt Gminy
Krzysztof Jacek Mróz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-00-13 [centrala]
Fax: (+48 13) 461-02-34
e-mail: gmina@lutowiska.pl