2016

 Projekt budżetu na rok 2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:10:13 | Data modyfikacji: 2015-11-25 13:12:48.
 Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:15:30 | Data modyfikacji: 2015-11-25 13:28:17.
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:17:03 | Data modyfikacji: 2015-11-25 13:42:29.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lutowiska na rok 2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-12-11 12:05:17 | Data modyfikacji: 2015-12-11 12:05:59.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na rok 2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-12-11 12:08:28.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska na lata 2016-2025

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-12-11 12:11:38 | Data modyfikacji: 2015-12-11 12:12:02.
 Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska na rok 2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-02-09 14:27:51 | Data modyfikacji: 2016-02-15 12:45:25.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:24:39 | Data modyfikacji: 2017-05-12 14:26:21.
Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:24:39
Data modyfikacji: 2017-05-12 14:26:21
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański