> Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
 
SKM_C36418052312060.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:12:51 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:03:45.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę drogi wewnętrznej Posada Dolna w
Lutowiskach”

Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęła jedna, następująca oferta:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 232 408,00 zł / 285 861,84 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 31.07.2018 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 300 000 zł brutto w roku 2018.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-04-13 08:02:17 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:03:45.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w
łącznej długości 297,6 m w miejscowości
Lutowiska”

Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęła jedna, następująca oferta:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 162 411,51 zł / 199 766,16 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 31.07.2018 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 300 000 zł brutto w roku 2018.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-04-13 08:01:39 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:03:45.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę i rozbudowę parkingu do 25
stanowisk postojowych na samochody osobowe oraz 1
stanowisko postojowe dla autobusu wraz z
komunikacją, przy budynku Urzędu Gminy
Lutowiska”

Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęła jedna, następująca oferta:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 174 503,67 zł / 214 639,51 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 31.07.2018 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 230 000 zł brutto w roku 2018.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-04-13 08:00:49 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:03:45.
 
Dokumentacja wykonanych czynności zapytania ofertowego

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:40:14 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:03:45.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę drogi gminnej w Lutowiskach oraz
drogi wewnętrznej w Chmielu”

Informacja z otwarcia ofert

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęła jedna, następująca oferta:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 142 249,29 zł /174 966,63 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 30.06.2017 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 170 000 zł brutto w roku 2017.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-04-29 11:54:01 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:03:45.
Informacja z otwarcia ofert
 
Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-03-29 11:23:45 | Data modyfikacji: 2017-03-29 11:27:02.
GCI.271.4.2016

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE 

Informacja z otwarcia ofert: 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły następujące oferty:

 1. Miejsce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
  Łączna cena brutto za wykonanie usługi: 448 945,20 zł brutto
  Termin płatności faktury: 21 dni
  Odległość bazy magazynowej od granicy gminy Lutowiska: 25 km
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok
  Łączna cena brutto za wykonanie usługi: 246 557,52 zł brutto
  Termin płatności faktury: 30 dni
  Odległość bazy magazynowej od granicy gminy Lutowiska: 32 km 

Kwota jaką zamierzał przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 280 tys. brutto  w roku 2017.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia: 383 487,50 zł netto.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-07 12:10:22 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:36:54.
Data wprowadzenia: 2016-12-07 12:10:22
Data modyfikacji: 2016-12-07 14:36:54
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Lutowiska
ul. Lutowiska 14
38-713
Wójt Gminy
Krzysztof Jacek Mróz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-00-13 [centrala]
Fax: (+48 13) 461-02-34
e-mail: gmina@lutowiska.pl