Informacja z otwarcia ofert

 Dotyczy: ODBIÓRU ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZEBRANYCH Z TERENU GMINY LUTOWISKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OPAKOWAŃ I SZKŁA W ROKU 2023

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:16:26.
 Dotyczy: Przetargu na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIEZEBRANYCH Z TERENU GMINY LUTOWISKA WRAZ ZAGOPSPODAROWANIEM OPAKOWAŃ I SZKŁA W ROKU 2021

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-12-17 13:15:21.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„„Modernizacja drogi rolniczej do gruntów
rolnych w miejscowości Chmiel”

Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęły trzy następujące oferty:

1. Meldrog Zbigniew Prasoł, Ustianowa Górna 111, 38-700 Ustrzyki Dolne
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 79 224,09 zł / 97 445,63 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 9.10.2020 r.
2. Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 77 533,20 zł / 95 365,84 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 9.10.2020 r.
3. Zmechanizowane Roboty Ziemne Jarosław Kowalczyk, Hoszów 2, 38-700 Ustrzyki Dolne
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 72 936,00 zł / 89 771,28 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 9.10.2020 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 97 000 zł brutto w roku 2020.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-08-15 10:55:01.
 Dotyczy: Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:22:11.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ODBIÓR
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A
POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY
LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2020

Informacja z otwarcia ofert
(art. 86 ust.5 pkt 1-3 PZP)

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2020


W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony w wymaganym terminie tj. do dnia 12.12.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna, następująca oferta:

1. „TRANSPRZĘT” sp. z o.o. sp. k , Zabłotce 51, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie usługi: 460 138,00 zł netto / 496 949,04 zł brutto
w tym:
odpady zmieszane (275 Mg) – 1175,00,00 zł netto / 1269,00 zł brutto za 1 MG
odpady selektywnie zebranie w żółtych workach (53 MG) – 1365,00 zł netto 1474,20 zł brutto za 1 MG
odpady selektywnie zebranie w zielonych workach (50 MG) – 647,00 zł netto / 698,76 zł brutto za 1 MG
odpady wielkogabarytowe (22 MG) – 1469,00 zł netto / 1586,52 zł brutto za 1 MG
b. Termin płatności faktury: do 30 dni
c. Odległość bazy magazynowej od granicy gminy Lutowiska: 34 km
d. Termin wykonania zamówienia – 1.01.2020 – 31.12.2020.

Kwota jaką zamierzał przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 380 000 brutto.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-12-13 05:40:58.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w
Lutowiskach na cele społeczne ”

Informacja z otwarcia ofert
(art. 86 ust.5 pkt 1-3 PZP) 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony w wymaganym terminie tj. do dnia 7.08.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta:

Konsorcjum firm: Biuro Projektowo – Usługowe Mateusz Głuszko , Łobozew Dolny 61B, 38-700 Ustrzyki Dolne  oraz  BORSTAR Usługi Ogólnobudowlane,  ul. Kaczkowskiego 5, 38-600 Lesko.

Oferowana cena:   netto – 2 429 198,64 zł,   brutto – 2 987 914,33 zł.

Warunki gwarancji –  60 miesięcy

Termin płatności faktury –  30 dni 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 3 000 000,00 zł

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-07 10:42:42.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę istniejącego parkingu

Informacja z otwarcia ofert
(art. 86 ust.5 pkt 1-3 PZP)

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejącego parkingu w miejscowości Brzegi Górne”

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony w wymaganym terminie tj. do dnia
31.01.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie, następujące oferty:
1. Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 381 309,88 zł / 469 011,15 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 28.06.2019 r.
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego
74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 347 555,64 zł / 427 493,44 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 28.06.2019 r.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 600 000,00 zł

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:47:00.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ODBIÓR
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A
POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY
LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2019

Informacja z otwarcia ofert
(art. 86 ust.5 pkt 1-3 PZP) 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2019 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony w wymaganym terminie tj. do dnia 27.12.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna, następująca oferta: 

1. „TRANSPRZĘT” sp. z o.o. sp. k  , Zabłotce 51, 38-500 Sanok
2. Łączna cena za wykonanie usługi: 330 995,00 zł netto / 357 474,60 zł brutto w tym:

odpady zmieszane (240 Mg) – 941,00 zł netto / 1016,28 zł netto za 1 MG

odpady selektywnie zebranie w żółtych workach (53 MG) – 1207,00 zł netto / 1303,56 zł brutto za 1 MG

odpady selektywnie zebranie w zielonych workach (50 MG) – 483,00 zł netto / 521,64 zł brutto za 1 MG

odpady wielkogabarytowe (17 MG) – 1002,00 zł netto / 1082,16 zł brutto za 1 MG

3. Termin płatności faktury: do 30 dni
4. Odległość bazy magazynowej od granicy gminy Lutowiska: 34 km
5. Termin wykonania zamówienia – 1.01.2019 – 31.12.2019.

 

Kwota jaką zamierzał przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 287 000 brutto

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:28:05.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ODBIÓR
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A
POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY
LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE (lata 2019 -
2020)

Informacja z otwarcia ofert
(art. 86 ust.5 pkt 1-3 PZP)

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE (lata 2019 - 2020) 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony w wymaganym terminie tj. do dnia 6.12.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna, następująca oferta:

 „TRANSPRZĘT” sp. z o.o. sp. k  , Zabłotce 51, 38-500 Sanok
Łączna cena za wykonanie usługi: 697 850,00 zł netto / 753 678,00 zł brutto
w tym:
odpady zmieszane (470 Mg) – 1045,00 zł netto / 1128,60 zł netto za 1 MG
odpady selektywnie zebranie w żółtych workach (90 MG) – 1033,50 zł netto / 1116,18 zł brutto za 1 MG
odpady selektywnie zebranie w zielonych workach (80 MG) – 1033,50 zł netto / 1116,18 zł brutto za 1 MG
odpady selektywnie zebranie w niebieskich workach (2 MG) – 1033,50 zł netto / 1116,18 zł brutto za 1 MG
odpady wielkogabarytowe (28 MG) – 1033,50 zł netto / 1116,18 zł brutto za 1 MG

 • Termin płatności faktury: do 30 dni
 1. Odległość bazy magazynowej od granicy gminy Lutowiska: 34 km
 2. Termin wykonania zamówienia – 1.01.2019 – 31.12.2020.

Kwota jaką zamierzał przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 574 000 brutto.

 

 

 

  

 

 

 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:07:42.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę części budynku socjalno –
magazynowego na potrzeby budowy zaplecza
socjalnego sołectwa Smolnik”

Informacja z otwarcia ofert
(art. 86 ust.5 pkt 1-3 PZP)

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części budynku socjalno – magazynowego na potrzeby budowy zaplecza socjalnego sołectwa Smolnik” 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony w wymaganym terminie tj. do dnia 5.12.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie, następujące oferty:

 1. REW-DOM P.P.H.U.  Eksport – Import  Wojciech Haduch, ul. Piesza 5, 38-540 Zagórz
  Oferowana cena: 170 731,11 netto / 209 999,27 brutto
  Warunki gwarancji – 60 miesięcy
  Termin wykonania – do 15.07.2019
  Warunki płatności – do 14 dni
 2. Konsorcjum firm: BORSTAR Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Borgosz,  ul. Kaczkowskiego 5, 38-600 Lesko oraz Biuro Projektowo – Usługowe Mateusz Głuszko, Łobozew Dolny 61B, 38-700 Ustrzyki Dolne
  Oferowana cena: 226 829,27 netto / 279 000,00 brutto
  Warunki gwarancji – 60 miesięcy
  Termin wykonania – do 15.07.2019
  Warunki płatności – do 14 dni 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 250 000,00 zł

 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:32:28 | Data modyfikacji: 2018-12-05 14:11:50.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę drogi gminnej nr 119 102 R w
Lutowiskach”

Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęły dwie, następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 305 999,33 zł / 376 379,18 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 1.10.2018 r.
2. Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 325 069,41 zł / 399 835,37 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 1.10.2018 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 437 000 zł brutto w roku 2018.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-07-12 08:12:38.
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi wewnętrznej o długości 430 m na działkach ewidencyjnych nr 367, 347, 636 i 355 w miejscowości Lutowiska”

Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęła jedna, następująca oferta:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto 132 876,00 zł / 163 437,48 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 1.10.2018 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 170 000 zł brutto w roku 2018.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-07-06 14:24:12.
Informacja z otwarcia ofert
 SKM_C36418052312060.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:12:51 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:03:45.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę drogi wewnętrznej Posada Dolna w
Lutowiskach”

Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęła jedna, następująca oferta:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 232 408,00 zł / 285 861,84 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 31.07.2018 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 300 000 zł brutto w roku 2018.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-04-13 08:02:17.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w
łącznej długości 297,6 m w miejscowości
Lutowiska”

Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęła jedna, następująca oferta:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 162 411,51 zł / 199 766,16 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 31.07.2018 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 300 000 zł brutto w roku 2018.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-04-13 08:01:39.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę i rozbudowę parkingu do 25
stanowisk postojowych na samochody osobowe oraz 1
stanowisko postojowe dla autobusu wraz z
komunikacją, przy budynku Urzędu Gminy
Lutowiska”

Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęła jedna, następująca oferta:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 174 503,67 zł / 214 639,51 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 31.07.2018 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 230 000 zł brutto w roku 2018.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-04-13 08:00:49.
 Dokumentacja wykonanych czynności zapytania ofertowego

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:40:14.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę drogi gminnej w Lutowiskach oraz
drogi wewnętrznej w Chmielu”

Informacja z otwarcia ofert

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg w wymaganym terminie wpłynęła jedna, następująca oferta:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
a. Łączna cena za wykonanie robót netto/brutto: 142 249,29 zł /174 966,63 zł
b. Termin płatności faktury: 14 dni
c. Okres gwarancji – 60 m-cy
d. Termin wykonania – do 30.06.2017 r.

Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 170 000 zł brutto w roku 2017.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-04-29 11:54:01.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-03-29 11:23:45 | Data modyfikacji: 2017-03-29 11:27:02.
GCI.271.4.2016

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE 

Informacja z otwarcia ofert: 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły następujące oferty:

 1. Miejsce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
  Łączna cena brutto za wykonanie usługi: 448 945,20 zł brutto
  Termin płatności faktury: 21 dni
  Odległość bazy magazynowej od granicy gminy Lutowiska: 25 km
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok
  Łączna cena brutto za wykonanie usługi: 246 557,52 zł brutto
  Termin płatności faktury: 30 dni
  Odległość bazy magazynowej od granicy gminy Lutowiska: 32 km 

Kwota jaką zamierzał przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 280 tys. brutto  w roku 2017.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia: 383 487,50 zł netto.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-07 12:10:22 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:36:54.
Data wprowadzenia: 2016-12-07 12:10:22
Data modyfikacji: 2016-12-07 14:36:54
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański