2017

 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lutowiska za 2017 rok

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:28:53 | Data modyfikacji: 2018-05-28 08:29:10.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na rok 2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:25:14.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:19:24 | Data modyfikacji: 2018-05-28 08:21:25.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-05-12 14:16:37 | Data modyfikacji: 2017-05-12 14:19:53.
 Budżet na rok 2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:22:18 | Data modyfikacji: 2017-05-29 11:42:29.
 Zarządzenie nr 64/2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-30 13:26:38.
 Zarządzenie nr 60/2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-09 09:27:54 | Data modyfikacji: 2016-12-30 13:31:44.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska na lata 2017-2025

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:41:28.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na rok 2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:39:43.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lutowiska na rok 2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:38:40.
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:37:57 | Data modyfikacji: 2016-12-08 13:23:35.
 Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2017 rok

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:36:13 | Data modyfikacji: 2016-12-08 13:22:13.
 Projekt budżetu na rok 2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:34:33 | Data modyfikacji: 2016-12-08 13:20:53.
Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:34:33
Data modyfikacji: 2016-12-08 13:20:53
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański