2018

 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lutowiska

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-01-24 14:34:12.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na rok 2018

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-01-24 14:31:54.
Uchwała budżetowa na rok 2018
 Budzet_2018.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-01-22 08:40:36 | Data modyfikacji: 2018-01-22 08:45:06.
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-12-13 11:03:07.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na rok 2018

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:59:15.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lutowiska na rok 2018

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:49:03.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska na lata 2018-2025

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:47:31.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:39:40 | Data modyfikacji: 2018-01-22 08:56:10.
 Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:22 | Data modyfikacji: 2017-12-13 10:34:13.
Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:32:22
Data modyfikacji: 2017-12-13 10:34:13
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański