2018

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów do Rady Gminy Lutowiska


Wyniki wyborów na Wójta Gminy Lutowiska

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-10-23 08:49:05.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-10-18 14:42:17.
OBWIESZCZENIE Starosty Bieszczadzkiego z dnia 22
sierpnia 2018r.
 OBWIESZCZENIE Starosty Bieszczadzkiego z dnia 22 sierpnia 2018r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-10-18 10:00:28.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Lutowiskach z dnia 2 października 2018 r.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lutowiskach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lutowiska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:37:17.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Lutowiskach z dnia 2 października 2018 r.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lutowiskach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lutowiska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:25:27 | Data modyfikacji: 2018-10-02 14:33:48.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia
28-09-2018
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28-09-2018

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-28 17:58:05.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-26 15:14:41.
Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do komisji
obwodowych

I N F O R M A C J A
z dnia 21 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Urząd Gminy Lutowiska informuje się o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

§ 1.
W związku z niedoborem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze, informuje się pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Lutowiskach - w liczbie 1
  • Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 2 w Stuposianach - w liczbie 2
  • Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 3 w Dwerniku - w liczbie 2
  • Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 4 w Chmielu- w liczbie 1

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Lutowiskach, pok. Nr 3, w dniach 24 -26 września w godz. 7:00 – 15:00

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września o godz. 9 w sali narad Urzędu Gminy w Lutowiskach

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Sekretarz gminy Zofia Bacior -Michalska | Data wprowadzenia: 2018-09-21 17:10:05.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-17 17:36:55.
Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego

Informujemy, że Urzędnik Wyborczy P. Wioletta Kozubal pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Lutowiskach pokój numer 14 piętro II w dniach

  • 17 września 2018r. w godzinach od 10:00 do 14:00
  • 19 września 2018r. w godzinach od 11:00 do 15:00

tel. 13 461 00 61

e-mail: urz-180105-1@pkw.gov.pl

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-17 12:17:10.

Obwodowe Komisje Wyborcze


Gminna Komisja Wyborcza

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:42:39.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:37:19.
 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-13 10:48:03.
 Gminna Komisja Wyborcza w Lutowiskach

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:13:21.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:12:44.


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-07 15:26:39.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-07 15:14:27.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-07 15:11:16 | Data modyfikacji: 2018-09-07 15:12:59.
Oficjalny serwis Państwowej Komisji Wyborczej

Oficjalny serwis Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-09-07 14:55:24 | Data modyfikacji: 2018-10-02 14:38:37.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:20:25.
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 r.
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:15:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Lutowiska z dnia 20
sierpnia 2018r.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Lutowiska z dnia 20 sierpnia 2018r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:11:24.
Obwieszczenie wójta Gminy Lutowiska z dnia 20
sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia na terenie
Gminy Lutowiska miejsc na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.

Działając na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018r., poz. 754/, w związku Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów

1. Wyznaczam na terenie Gminy Lutowiska nw. miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych:

1/ URZĘDOWE OBWIESZCZENIA WYBORCZE;
Tablica ogłoszeń przy Urzędzie Gminy oraz wszystkie tablice ogłoszeń w sołectwach

2/ PLAKATY KOMITETÓW WYBORCZYCH;
Drewniane przystanki autobusowe w miejscowościach: Lutowiska, Smolnik, Procisne Stuposiany, Pszczeliny, Muczne, Dwerniczek, Dwernik, Nasiczne, Chmiel, Zatwarnica, Ustrzyki Górne oraz wyznaczona tablica drewniana na parkingu w Lutowiskach.

2. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz w BIP Gminy Lutowiska.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:09:27.
 Uchwała okręgi.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:42:04.
 Uchwała obwody.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:18:58.
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika
wyborczego
 Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:03:51 | Data modyfikacji: 2018-08-24 08:33:57.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19
lutego 2018 r.
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:16:50 | Data modyfikacji: 2018-08-24 08:34:40.

Zobacz:
 2014 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:16:50
Data modyfikacji: 2018-08-24 08:34:40
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański