Urząd Stanu Cywilnego

Kontakt:

Kierownik: Ewa Kita
tel. +48134610316
e-mail: usc@lutowiska.pl

Do kompetencji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego.

Wykaz ksiąg metrykalnych (wyznania greckokatolickiego) znajdujących się w USC w Lutowiskach

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-04-03 11:26:58.
Data wprowadzenia: 2018-04-03 11:26:58
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański