Ewidencja działalności gospodarczej

Kontakt:

Kierownik: Małgorzata Rypyst
Olga Gromadzka, Krzysztof Trybuła
tel. +48134610314
e-mail: gp@lutowiska.pl

Do zadań Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania należy:

  1. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych oraz opracowywanie planów rozwoju gospodarczego,
  3. planowanie oraz realizacja inwestycji gminnych,
  4. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
  5. utrzymanie porządku i czystości w Gminie,
  6. ochrona środowiska i przyrody,
  7. ewidencja i utrzymanie dróg , placów oraz cmentarzy komunalnych,
  8. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  9. organizacja dozorowanej pracy na podstawie orzeczenia sądu,
 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-04-03 11:27:57.

Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG


Wznów działalność gospodarczą w CEIDG


Zmień dane firmy w CEIDG


 

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-07-27 12:57:02.
Data wprowadzenia: 2022-07-27 12:57:02
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański