Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę, ścieki)

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutowiska nr 26862100072001000088460026 lub gotówkowo w kasie Urzędu Gminy.
 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-04-03 12:10:16.
Data wprowadzenia: 2018-04-03 12:10:16
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański