Podatki i opłaty lokalne

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe jednolite wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz obowiązkowych załączników - określone przez Ministra Finansów
w Rozporządzeniach z dnia 30 maja 2019 r. oraz 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1104, Dz. U. 2019 poz. 1105 oraz Dz. U. 2019 poz. 1126).

Do składania deklaracji i informacji oraz korekt z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się formularze dotychczasowe uchwalone przez Radę Gminy Lutowiska

Druki deklaracji i informacji są dostępne na ogólnopolskim portalu podatkowym pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. deklaracje i informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP
z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:11:46.
Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:11:46
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański