2019

 Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-11-30 13:11:40.
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-11-30 13:13:51.
Uchwała Budżetowa

Uchwała budżetowa na 2019r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na rok 2019

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lutowiska na rok 2019

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:58:46.
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do WPF

Objaśnienia do WPF

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-03-07 09:06:00.
 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:42:33 | Data modyfikacji: 2019-09-03 08:12:10.
 Informacja o kształtowaniu się WPF za I kwartał 2019 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:43:18 | Data modyfikacji: 2019-08-09 12:45:56.
 Infor GBP o przeb wyk. planu fin za I 2019 r.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 15:00:43.
 Infor GOK o przeb wyk planu fin za I 2019 r.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 15:01:48.
 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-03-25 12:12:18.
 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-03-25 12:14:31.
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lutowiska

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-03-25 12:18:26.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutowiska za 2019 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-03-25 12:41:38 | Data modyfikacji: 2020-03-25 12:43:43.
 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lutowiska za 2019 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-05-29 10:40:32.
Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budzetowej 2019.pdf

Informacja dodatkowa Gmina Lutowiska 2019 r.pdf

Rach. zysków i strat jednostki 2019.pdf

zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:58:24.
Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:58:24
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański