2019

 Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-11-30 13:11:40.
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-11-30 13:13:51.
Uchwała Budżetowa

Uchwała budżetowa na 2019r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na rok 2019

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lutowiska na rok 2019

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:58:46.
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do WPF

Objaśnienia do WPF

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-03-07 09:06:00.
Data wprowadzenia: 2019-03-07 09:06:00
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański