Interpelacje

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2020

Pan
Mirosław Piela
Radny Gminy Lutowiska

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2020
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz.2277) „Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych” .
Program na rok 2020 Rada Gminy Lutowiska uchwaliła w dniu 20 grudnia 2019r. uchwałą Nr XI/63/2019.

 

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Autor: Sekretarz gminy – Zofia Bacior-Michalska | Data wprowadzenia: 2020-03-18 11:39:09.
 Zapytanie 12.03.2020

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:22:59.
 Odpowiedź na interpelacje z dnia 24.06.2019

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-07-05 11:13:38.
 Interpelacja z dnia 24.06.2019 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:00:27.
Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:00:27
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański