Interpelacje

Interpelacja z dnia 3.11.2022

Odpowiedź na interpelację

 Interpelacja z dnia 3.11.2022

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-11-03 11:14:22.

Odpowiedź na interpelację z dnia 19 lipca 2022 roku,

 Interpelacja z dnia 19 lipca 2022

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-07-20 13:33:11 | Data modyfikacji: 2022-07-20 13:35:45.

Odpowiedź na interpelację

 Interpelacja z dnia 18 lipca 2022

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-07-20 13:30:09 | Data modyfikacji: 2022-07-20 13:35:17.
Interpelacja

Odpowiedź na interpelację

 interpelacja 12-06-2022.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-06-14 09:44:31.

Odpowiedź na interpelację

 interpelacja 4_04_2022.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-04-04 10:04:11 | Data modyfikacji: 2022-06-14 09:43:10.
Interpelacja

Interpelacja

Odpowiedź na interpelację - Mirosław Piela

Odpowiedź na interpelację

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-03-17 11:21:46 | Data modyfikacji: 2022-06-14 09:42:09.
Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2020

Pan
Mirosław Piela
Radny Gminy Lutowiska

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2020
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz.2277) „Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych” .
Program na rok 2020 Rada Gminy Lutowiska uchwaliła w dniu 20 grudnia 2019r. uchwałą Nr XI/63/2019.

 

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Autor: Sekretarz gminy – Zofia Bacior-Michalska | Data wprowadzenia: 2020-03-18 11:39:09.
 Zapytanie 12.03.2020

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:22:59.
 Odpowiedź na interpelacje z dnia 24.06.2019

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-07-05 11:13:38.
 Interpelacja z dnia 24.06.2019 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:00:27.
Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:00:27
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański