2020

Bilans jedn. UG za 2020 r.pdf

Informacja dodatkowa UG 2020.pdf

Rach. zysków i strat UG za 2020 r..pdf

Zestaw. zmian funduszu UG za 2020 r.pdf

Spraw. z wyk.pl.finan. GBP za 2020 r.pdf

Spraw. z wyk.pl. fin. GOK za 2020 r.pdf

Inf. z wyk. budżetu gm. za 2020 .pdf

Bilans jedn. za 2020 r. Gmina Lutowiska.pdf

Inform.dodatkowa za 2020 r. Gm. Lutowiska.pdf

Rach.zysków i strat za 2020 r. Gm.Lutowiska.pdf

Zestawienie zmian funduszu za 2020 r. Gm. Lutowiska.pdf

Bilans z wykonania budżetu JST na dzień 31.12.2020

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-05-20 12:05:04.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:02:22 | Data modyfikacji: 2021-04-07 11:36:59.
 Inf. o stanie mienia kom. za 2020 r.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:33:18.
 Sprawozdanie Rb-NDS

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-02-26 08:49:56.
 Sprawozdanie Rb-NDS

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-08-31 10:16:22.
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego BP za I poł. 2020

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-08-31 10:09:18.
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK za I poł. 2020

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-08-31 09:52:39.
 Informacja o kształtowaniu się WPF za I poł. 2020

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-08-31 09:14:06.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa stan na 30.06.2020r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-08-31 09:12:40.
 Informacja o wykonaniu budżetu za I poł. 2020

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-08-31 09:02:26 | Data modyfikacji: 2020-08-31 14:33:47.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Lutowiska

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:10:58.
  Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na rok 2020

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:07:05.
 Uchwała WPF na 2020-2025

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-01-03 14:03:53 | Data modyfikacji: 2020-01-03 14:10:50.
 Uchwała budżetowa na 2020 r

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:45:41 | Data modyfikacji: 2020-01-03 13:48:11.
 Projekt uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2020 rok po zmianach RIO

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-12-23 13:20:28.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska na lata 2020-2025

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:50:19.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lutowiska na rok 2020

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:46:38.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lutowiska na rok 2020

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:44:04.
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-12-03 10:06:40.
 Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-12-03 10:04:20.
Data wprowadzenia: 2019-12-03 10:04:20
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański