Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

Pani Małgorzata Rypyst – koordynator ds. dostępności – przewodniczący Zespołu

Kontakt :

Małgorzata Rypyst

Urząd Gminy Lutowiska

Lutowiska 14

38-713 Lutowiska

tel. kontaktowy :  13 461 00 13 wew. 46 lub bezpośredni 13 461 03 14
e-mail: gp@lutowiska.pl 

Zespół roboczy ds. dostępności :

Marcin Stański – zastępca przewodniczącego Zespołu

Bogusław Dyrek – członek Zespołu

Do zadań koordynatora oraz zespołu roboczego należy w szczególności :

1)      wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;

2)      przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3)      monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4)      przedstawianie Wójtowi Gminy Lutowiska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-01-11 14:30:54.
Data wprowadzenia: 2021-01-11 14:30:54
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański