Deklaracja dostępności

Koordynator ds. dostępności

Pani Małgorzata Rypyst – koordynator ds. dostępności – przewodniczący Zespołu

Kontakt :

Małgorzata Rypyst

Urząd Gminy Lutowiska

Lutowiska 14

38-713 Lutowiska

tel. kontaktowy :  13 461 00 13 wew. 46 lub bezpośredni 13 461 03 14
e-mail: gp@lutowiska.pl 

Zespół roboczy ds. dostępności :

Marcin Stański – zastępca przewodniczącego Zespołu

Bogusław Dyrek – członek Zespołu

Do zadań koordynatora oraz zespołu roboczego należy w szczególności :

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. przedstawianie Wójtowi Gminy Lutowiska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-01-11 14:30:54 | Data modyfikacji: 2021-02-09 14:35:35.
Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Lutowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Lutowiska.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2020.01.25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

STRONA INTERNETOWA http://bip.lutowiska.pl/ SPEŁNIA WYMAGANIA W 95,77%.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: 

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Dostępność architektoniczna budynku

Adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska

Dojazd: Dojazd do siedziby Urzędu Gminy Lutowiska z drogi publicznej wojewódzkiej nr 896 relacji Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km. 25+ 098 bez barier architektonicznych.

Ogólna charakterystyka budowlana: budynek czterokondygnacyjny, wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej.

W przyziemiu zlokalizowane są:
- boksy garażowe Ochotniczej Straży Pożarnej z niezależnym wejściem, bez barier architektonicznych, z poziomu parkingu,
- Filia BBS Ustrzyki Dolne, Gminne Centrum Informacji, Placówka Pogotowia Ratunkowego z dojściem chodnikiem od parkingu. Różnica wysokości 1 stopień,
- garaż na karetkę z niezależnym wejściem, bez barier architektonicznych, z poziomu parkingu.

Na parterze do którego prowadzą schody nie przystosowane dla osób poruszających się na wózku znajdują się biura;
- wójta, sekretarza, sekretariatu, księgowości, skarbnika i kasa ,
- sala widowiskowo-kinowa.

Na pierwsze piętro możemy dostać się po schodach nie przystosowanych dla osób poruszających się na wózku znajdują się biura;
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania,
- Urzędu Stanu Cywilnego
- Biblioteka Gminna,
- Sala narad Rady Gminy Lutowiska.

Na drugie piętro możemy dostać się po schodach nie przystosowanych dla osób poruszających się na wózku znajdują się biura:
- Gospodarki Nieruchomościami,
- Gospodarki Odpadami,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- Sala Ślubów.

Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na kondygnacji przyziemia z jednym stopniem z poziomu parkingu na chodnik a także na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Przy drzwiach wejściowych na poziom parteru jest zamontowany domofon przyzywowy. Osobom z niepełnosprawnością ruchową pracownicy udzielają informacji przez domofon. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:22:12 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:04:17.
Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:22:12
Data modyfikacji: 2021-02-18 12:04:17
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański