Dystrybucja węgla

ZAKUP  WĘGLA  –  ZŁÓŻ  WNIOSEK!
Mieszkańcy Gminy Lutowiska mogą składać
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

         Wniosek  o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

  •          pisemnie w Urzędzie Gminy w Lutowiskach, Gminne Centrum Informacji,  od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu
  •          za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić
     z wykorzystaniem profilu zaufanego)

najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.

        Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 461 03 13. Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg na okres do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg  na okres od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, których wnioski przejdą pozytywną weryfikację.

Uwaga !!!


Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Gminy Lutowiska w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.
Warunkiem niezbędnym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

 Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-11-10 13:56:16 | Data modyfikacji: 2022-11-10 14:06:59.
 Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-11-08 08:58:06.
Data wprowadzenia: 2022-11-08 08:58:06
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański