2023

Uchwała WPF 2023-2026.pdf

Objaśnienia do WPF na 2023 r.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały WPF .pdf

Załącznik nr 2 do uchwały WPF.pdf

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2023-01-13 12:03:06.
 Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska na 2023 rok

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2023-01-05 10:57:15.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2023-2026

Projekt WPF

Objaśnienia do projektu WPF

Zał. nr 1 do projektu uchwały WPF na 2023-2026

Zał. nr 2 do projektu uchwały WPF na 2023-2026

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-11-22 08:51:42.
Projekt Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Tabela nr 1 Dochody Budżetu Gminy Lutowiska na 2023 r.

Tabela nr 2 Wydatki Budżetu Gminy na 2023 r.

Tabela nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok

Tabela Nr 5 - Fundusz sołecki na 2023r.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-11-22 08:29:39.
Data wprowadzenia: 2022-11-22 08:29:39
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański