> zakończone
Zapytanie ofertowe na dostawę gazu i dzierżawę zbiorników
2017-09-18 08:50:21
  ...więcej

Ogłoszenie
2017-08-31 14:22:21
Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2017-07-24 08:27:59
  ...więcej

Ogłoszenie
2017-07-07 09:17:18
Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w Lutowiskach oraz drogi wewnętrznej w Chmielu
2017-04-12 12:47:07
Lutowiska: Przebudowa drogi gminnej w Lutowiskach oraz drogi wewnętrznej w Chmielu  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zam&  ...więcej

Dzierżawa nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
2017-03-30 12:51:32
Wójt Gminy Lutowiska  ogłasza  pisemny przetarg  ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.  1.Przedmiotem dzierżawy  są działki nr:  374, 345, 365 o łącznej powierzchni  1,5  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Zatwarnicy na długości 678 mb na działkach ewidencyjnych nr 271/1 i 249/6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-03-14 11:43:01
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu
2017-02-23 10:09:11
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 1.Przedmiotem dzierżawy są działki nr: 374, 345, 365 o łącznej powierzchni 1,55 ha położone we wsi Lutowiska w skład kt&  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2017-02-06 08:19:24
Wójt Gminy Lutowiska zaprasza do złożenia oferty na „wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lutowiska” I. Zakres zamówienia: 1. Odławianie bezdomnych zw  ...więcej

2016-11-22 14:27:28
Lutowiska: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady, położonych na o  ...więcej

2016-10-27 10:38:12
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.   Przedmiotem dzierżawy jest: 1. Część działki nr 8/3 o pow. 0,12 ha z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowy  ...więcej

Przetarg ofertowy na dzierżawę lokali z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
2016-08-10 08:16:21
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę lokali z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: handlowej , usługowej, w okresie od 15.09.2016r. do 31.12.2019r. Przedmiotem przetargu jest wynajem: -  lokal  ...więcej

Dostawa oleju opałowego lekkiego
2016-07-26 12:07:57
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”  Nazwa i adres zamawiającego Zespół Szkół w Lutowiskach, Lutowiska 45, 38-713 Lutowiska, t  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 119 101R oraz drogi wewnętrznej w Lutowiskach
2016-07-25 09:19:13
Lutowiska: Przebudowa drogi gminnej nr 119 101R oraz drogi wewnętrznej w Lutowiskach Numer ogłoszenia: 153093 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.   ...więcej

Sprzedaż samochodu specjalnego -ciężarowego do 3.5 tony, pożarniczego marki UAZ W 50 L
2016-07-01 07:28:25
OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 15 lipca 2016 r. Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, NIP 689[nbsp]119 03 17 ogłasza: pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego -ciężarowego do 3.5 tony, pożarniczego marki UAZ W 50 L   ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2016-06-07 08:48:58
Ochotnicza Straż Pożarna w Dwerniku, Dwernik, 38-713 Lutowiska OGŁASZA Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Land Rover Defender, Dane pojazdu: rok produkcji - 1999, silnik - 2495cm3, przebieg - 138 tyś km, licz  ...więcej

Ogłoszenie
2016-06-02 12:18:54
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu nr 2 o powierzchni 15,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej wraz z obsługą publicznych sanitariatów w okresie od 15.07.2016 r  ...więcej

Remont drogi gminnej o nr 119 103R na Posadzie Dolnej w Lutowiskach
2016-04-27 08:34:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Remont drogi gminnej o nr 119 103R na Posadzie Dolnej w Lutowiskach, Numer ogłoszenia: 104404 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016 Zamieszczan  ...więcej

Ogłoszenie
2016-04-01 12:05:58
OGŁOSZENIE  Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
2016-02-10 11:43:26
Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r poz.1774.) informuje, że w dniach od 11 lutego 2016r. do 2 marca 2016r na tablicy ogłoszeń w Urzę  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 151
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Lutowiska
ul. Lutowiska 14
38-713
Wójt Gminy
Krzysztof Jacek Mróz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-00-13 [centrala]
Fax: (+48 13) 461-02-34
e-mail: gmina@lutowiska.pl