Dotyczy: Dzierżawa Placu Targowego w Lutowiskach
2019-03-07 08:32:43
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości – „Plac Targowy” – działka nr 334 o pow. 0,0916 ha, w obrębie ewidencyjnym Lutowiska, wraz z posadowionym na niej budynkiem, w kt&o  ...więcej

Przebudowa istniejącego parkingu w miejscowości Brzegi Górne
2019-01-15 15:10:55
Ogłoszenie nr 503793-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.  Gmina Lutowiska: Przebudowa istniejącego parkingu w miejscowości Brzegi Górne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie  ...więcej

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
2018-12-10 13:10:00
Ogłoszenie nr 659775-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.  Gmina Lutowiska: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH  ...więcej

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE
2018-11-21 09:57:15
Ogłoszenie nr 650916-N-2018 z dnia 2018-11-21 r.  Gmina Lutowiska: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYC  ...więcej

Przebudowa części budynku socjalno – magazynowego na potrzeby budowy zaplecza socjalnego Sołectwa Smolnik
2018-11-20 13:09:06
Ogłoszenie nr 650542-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.  Gmina Lutowiska: Przebudowa części budynku socjalno – magazynowego na potrzeby budowy zaplecza socjalnego Sołectwa Smolnik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
2018-08-03 18:22:06
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 119 102 R w Lutowiskach
2018-06-21 11:35:17
Ogłoszenie nr 576784-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.  Gmina Lutowiska: Przebudowa drogi gminnej nr 119 102 R w Lutowiskach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Og  ...więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 430 m na działkach ewidencyjnych nr 367, 347, 636 i 355 w miejscowości Lutowiska
2018-06-21 09:27:33
Ogłoszenie nr 576681-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.  Gmina Lutowiska: Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 430 m na działkach ewidencyjnych nr 367, 347, 636 i 355 w miejscowości Lutowiska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty  ...więcej

Gmina Lutowiska: Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2018-05-15 10:44:14
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie SEKCJA I:   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w łącznej długości 297,6 m w miejscowości Lutowiska
2018-03-27 10:23:00
Gmina Lutowiska: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w łącznej długości 297,6 m w miejscowości Lutowiska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie doty  ...więcej

Przebudowa i rozbudowa parkingu do 25 stanowisk postojowych na samochody osobowe oraz 1 stanowisko postojowe dla autobusu wraz z komunikacją, przy budynku Urzędu Gminy Lutowiska
2018-03-27 10:11:28
Gmina Lutowiska: Przebudowa i rozbudowa parkingu do 25 stanowisk postojowych na samochody osobowe oraz 1 stanowisko postojowe dla autobusu wraz z komunikacją, przy budynku Urzędu Gminy Lutowiska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty b  ...więcej

2018-03-27 09:56:53
Gmina Lutowiska: Przebudowa drogi wewnętrznej Posada Dolna w Lutowiskach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publiczneg  ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lutowiskach
2018-03-27 09:56:12
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę gazu i dzierżawę zbiorników
2017-09-18 08:50:21
  ...więcej

Ogłoszenie
2017-08-31 14:22:21
Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2017-07-24 08:27:59
  ...więcej

Ogłoszenie
2017-07-07 09:17:18
Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w Lutowiskach oraz drogi wewnętrznej w Chmielu
2017-04-12 12:47:07
Lutowiska: Przebudowa drogi gminnej w Lutowiskach oraz drogi wewnętrznej w Chmielu  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zam&  ...więcej

Dzierżawa nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
2017-03-30 12:51:32
Wójt Gminy Lutowiska  ogłasza  pisemny przetarg  ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.  1.Przedmiotem dzierżawy  są działki nr:  374, 345, 365 o łącznej powierzchni  1,5  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Zatwarnicy na długości 678 mb na działkach ewidencyjnych nr 271/1 i 249/6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-03-14 11:43:01
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 164
następne