Przebudowa drogi gminnej nr 119 102 R w Lutowiskach
2018-06-21 11:35:17
Ogłoszenie nr 576784-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.  Gmina Lutowiska: Przebudowa drogi gminnej nr 119 102 R w Lutowiskach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Og  ...więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 430 m na działkach ewidencyjnych nr 367, 347, 636 i 355 w miejscowości Lutowiska
2018-06-21 09:27:33
Ogłoszenie nr 576681-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.  Gmina Lutowiska: Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 430 m na działkach ewidencyjnych nr 367, 347, 636 i 355 w miejscowości Lutowiska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty  ...więcej

Gmina Lutowiska: Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2018-05-15 10:44:14
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie SEKCJA I:   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w łącznej długości 297,6 m w miejscowości Lutowiska
2018-03-27 10:23:00
Gmina Lutowiska: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w łącznej długości 297,6 m w miejscowości Lutowiska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie doty  ...więcej

Przebudowa i rozbudowa parkingu do 25 stanowisk postojowych na samochody osobowe oraz 1 stanowisko postojowe dla autobusu wraz z komunikacją, przy budynku Urzędu Gminy Lutowiska
2018-03-27 10:11:28
Gmina Lutowiska: Przebudowa i rozbudowa parkingu do 25 stanowisk postojowych na samochody osobowe oraz 1 stanowisko postojowe dla autobusu wraz z komunikacją, przy budynku Urzędu Gminy Lutowiska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty b  ...więcej

2018-03-27 09:56:53
Gmina Lutowiska: Przebudowa drogi wewnętrznej Posada Dolna w Lutowiskach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publiczneg  ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lutowiskach
2018-03-27 09:56:12
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014  ...więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę gazu i dzierżawę zbiorników
2017-09-18 08:50:21
  ...więcej

Ogłoszenie
2017-08-31 14:22:21
Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2017-07-24 08:27:59
  ...więcej

Ogłoszenie
2017-07-07 09:17:18
Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w Lutowiskach oraz drogi wewnętrznej w Chmielu
2017-04-12 12:47:07
Lutowiska: Przebudowa drogi gminnej w Lutowiskach oraz drogi wewnętrznej w Chmielu  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zam&  ...więcej

Dzierżawa nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
2017-03-30 12:51:32
Wójt Gminy Lutowiska  ogłasza  pisemny przetarg  ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.  1.Przedmiotem dzierżawy  są działki nr:  374, 345, 365 o łącznej powierzchni  1,5  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Zatwarnicy na długości 678 mb na działkach ewidencyjnych nr 271/1 i 249/6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-03-14 11:43:01
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu
2017-02-23 10:09:11
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 1.Przedmiotem dzierżawy są działki nr: 374, 345, 365 o łącznej powierzchni 1,55 ha położone we wsi Lutowiska w skład kt&  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2017-02-06 08:19:24
Wójt Gminy Lutowiska zaprasza do złożenia oferty na „wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lutowiska” I. Zakres zamówienia: 1. Odławianie bezdomnych zw  ...więcej

2016-11-22 14:27:28
Lutowiska: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady, położonych na o  ...więcej

2016-10-27 10:38:12
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.   Przedmiotem dzierżawy jest: 1. Część działki nr 8/3 o pow. 0,12 ha z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowy  ...więcej

Przetarg ofertowy na dzierżawę lokali z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
2016-08-10 08:16:21
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę lokali z przeznaczeniem na prowadzenie działalności: handlowej , usługowej, w okresie od 15.09.2016r. do 31.12.2019r. Przedmiotem przetargu jest wynajem: -  lokal  ...więcej

Dostawa oleju opałowego lekkiego
2016-07-26 12:07:57
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”  Nazwa i adres zamawiającego Zespół Szkół w Lutowiskach, Lutowiska 45, 38-713 Lutowiska, t  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 158
następne