Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
2021-02-23 12:19:11
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.  Przedmiotem dzierżawy jest: Działka nr 8/3 o pow. 0,4390 ha z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowych   ...więcej

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIEZEBRANYCH Z TERENU GMINY LUTOWISKA WRAZ ZAGOPSPODAROWANIEM OPAKOWAŃ I SZKŁA W ROKU 2021
2020-12-02 19:31:19
Ogłoszenie nr 760778-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. Gmina Lutowiska: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIEZEBRANYCH Z TERENU GMINY LUTOWISKA WRAZ ZAGOPSPODAROWANIEM OPAKOWAŃ I SZKŁA W ROKU 2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -&nb  ...więcej

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
2020-10-21 12:52:51
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.  Przedmiotem dzierżawy jest: 1. Działka nr 8/3 o pow. 0,4390 ha z przeznaczeniem na lokalizację tymczasow  ...więcej

Modernizacja drogi rolniczej do gruntów rolnych w miejscowości Chmiel
2020-07-30 08:59:08
Ogłoszenie nr 568015-N-2020 z dnia 2020-07-30 r. Gmina Lutowiska: Modernizacja drogi rolniczej do gruntów rolnych w miejscowości Chmiel OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczan  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu
2020-05-24 19:40:41
 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości –„ Plac Targowy” – działka nr 334 o pow. 0,0916 ha, w obrębie ewidencyjnym Lutowiska, wraz z posadowionym na nie  ...więcej

Sprzedaż samochodu marki Żuk
2020-03-18 17:50:59
  ...więcej

Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach
2020-02-26 09:43:36
Ogłoszenie nr 516504-N-2020 z dnia 2020-02-26 r. Gmina Lutowiska: Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie og  ...więcej

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego - do 2.5 t, pożarniczego marki ŻUK FS – Lublin
2020-02-17 11:50:47
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU z dnia 14 lutego 2020 r. Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, NIP 689 119 03 17 ogłasza:pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego - do 2.5 t, pożarniczego marki ŻUK FS – Lublin 1. Sp  ...więcej

Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach
2020-02-05 10:42:56
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środk&  ...więcej

Przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości - „Plac Targowy”
2020-01-31 08:36:07
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości –„ Plac Targowy” – działka nr 334 o pow. 0,0916 ha, w obrębie ewidencyjnym Lutowiska, wraz z posadowionym na niej budy  ...więcej

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego - do 2.5 t, pożarniczego marki ŻUK FS – Lublin
2020-01-29 10:43:25
OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 29 stycznia 2020 r.Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, NIP 689 119 03 17 ogłasza:pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego - do 2.5 t, pożarniczego marki ŻUK FS – Lublin 1. Specyfikac  ...więcej

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
2019-11-27 17:19:48
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UE:  Nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   ...więcej

Pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
2019-10-11 12:30:02
Ogłoszenie Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.  Przedmiotem dzierżawy jest: Działka nr 8/3 o pow. 0,4390 ha z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowyc  ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lutowiskach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 642 pow. 0,0859 ha
2019-09-16 14:46:05
Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r, poz.  ...więcej

Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne
2019-07-18 11:28:00
Gmina Lutowiska: Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 575279-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.   Zamieszczanie ogłosz  ...więcej

Dotyczy: Dzierżawa Placu Targowego w Lutowiskach
2019-03-07 08:32:43
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości – „Plac Targowy” – działka nr 334 o pow. 0,0916 ha, w obrębie ewidencyjnym Lutowiska, wraz z posadowionym na niej budynkiem, w kt&o  ...więcej

Przebudowa istniejącego parkingu w miejscowości Brzegi Górne
2019-01-15 15:10:55
Ogłoszenie nr 503793-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.  Gmina Lutowiska: Przebudowa istniejącego parkingu w miejscowości Brzegi Górne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie  ...więcej

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
2018-12-10 13:10:00
Ogłoszenie nr 659775-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.  Gmina Lutowiska: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH  ...więcej

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE
2018-11-21 09:57:15
Ogłoszenie nr 650916-N-2018 z dnia 2018-11-21 r.  Gmina Lutowiska: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYC  ...więcej

Przebudowa części budynku socjalno – magazynowego na potrzeby budowy zaplecza socjalnego Sołectwa Smolnik
2018-11-20 13:09:06
Ogłoszenie nr 650542-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.  Gmina Lutowiska: Przebudowa części budynku socjalno – magazynowego na potrzeby budowy zaplecza socjalnego Sołectwa Smolnik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 179
następne