2022-12-01 08:28:03
  ...więcej

2022-11-28 14:06:20
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2022-11-15 08:13:22
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2022-11-15 08:11:40
  ...więcej

Informacja o wynikach przetargu
2022-04-12 12:52:20
  ...więcej

Informacja o wynikach przetargu
2022-03-22 09:55:24
  ...więcej

Informacja o wynikach przetargu
2022-03-22 09:55:05
  ...więcej

Informacja o negatywnym wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości
2022-02-18 17:05:30
Na dzień 17.02.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, był wyznaczony termin przetargu na dzierżawę działki nr 8/3 w obrębie ewidencyjnym Ustrzyki Górne z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowych miejsc postojowych dla samochod&oa  ...więcej

2021-12-13 08:19:23
  ...więcej

2021-11-15 15:06:34
  ...więcej

Wyniki przetargu Sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego marki Star 266
2021-11-02 11:14:17
  ...więcej

2021-06-23 14:02:05
Informacja o negatywnym wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości Na dzień 22.06.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, był wyznaczony termin przetargu na dzierżawę działki nr 6 (punkt widokowy) w Lutowiskach , z przeznaczeniem n  ...więcej

Dotyczy: Przetargu na dzierżawę placu targowego w Lutowiskach
2021-05-14 12:04:57
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu dot. dzierżawy działki nr 8/3 o pow. 0,4390 ha w Ustrzykach Górnych
2021-03-23 12:59:36
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U     z 2014r. poz. 149  ...więcej

ZMIANA WYNIÓW: Przetargu na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIEZEBRANYCH Z TERENU GMINY LUTOWISKA WRAZ ZAGOPSPODAROWANIEM OPAKOWAŃ I SZKŁA W ROKU 2021
2021-02-11 10:36:23
  ...więcej

Dotyczy: Przetargu na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIEZEBRANYCH Z TERENU GMINY LUTOWISKA WRAZ ZAGOPSPODAROWANIEM OPAKOWAŃ I SZKŁA W ROKU 2021
2020-12-21 14:23:47
  ...więcej

Informacja o wynikach przetargu na parkingi w Gminie Lutowiska
2020-11-23 15:11:06
  ...więcej

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Modernizacja drogi rolniczej do gruntów rolnych w miejscowości Chmiel”
2020-08-21 15:02:06
Wyniki przetargu Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 14 sierpnia 2020 r. przetargu nieograniczonego na „Modernizacja drogi rolniczej do gruntów rolnych w miejscowości Chmiel” wpłynęły następujące oferty: &nbs  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2020-06-26 12:54:00
W dniu 26.06.2020r. o godz. 10 00 w sali narad tutejszego urzędu przeprowadzony został pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony na dzierżawę nieruchomości – „Plac Targowy” działka nr 334 o pow. 0,0916 ha, w obrębie ewidencyj  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-06-05 11:27:37
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ) w skrócie „Pzp”, Zamawiający – Gmina Lutowiska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zam&oacut  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 136
następne