ZMIANA WYNIÓW: Przetargu na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIEZEBRANYCH Z TERENU GMINY LUTOWISKA WRAZ ZAGOPSPODAROWANIEM OPAKOWAŃ I SZKŁA W ROKU 2021
2021-02-11 10:36:23
  ...więcej

Dotyczy: Przetargu na ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIEZEBRANYCH Z TERENU GMINY LUTOWISKA WRAZ ZAGOPSPODAROWANIEM OPAKOWAŃ I SZKŁA W ROKU 2021
2020-12-21 14:23:47
  ...więcej

Informacja o wynikach przetargu na parkingi w Gminie Lutowiska
2020-11-23 15:11:06
  ...więcej

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Modernizacja drogi rolniczej do gruntów rolnych w miejscowości Chmiel”
2020-08-21 15:02:06
Wyniki przetargu Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 14 sierpnia 2020 r. przetargu nieograniczonego na „Modernizacja drogi rolniczej do gruntów rolnych w miejscowości Chmiel” wpłynęły następujące oferty: &nbs  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2020-06-26 12:54:00
W dniu 26.06.2020r. o godz. 10 00 w sali narad tutejszego urzędu przeprowadzony został pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony na dzierżawę nieruchomości – „Plac Targowy” działka nr 334 o pow. 0,0916 ha, w obrębie ewidencyj  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-06-05 11:27:37
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ) w skrócie „Pzp”, Zamawiający – Gmina Lutowiska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zam&oacut  ...więcej

2020-04-01 15:02:34
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu na zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP w Lutowiskach
2020-03-20 10:07:05
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2020
2019-12-31 09:45:20
GCI.271.5.2019 TRANSPRZĘT” sp. z o.o. sp. k. Zabłotce 51 38-500 Sanok Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  styczn  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu pn. "Dzierżawa części działki nr 7/2 o pow. 0,5000 ha w Brzegach Górnych"
2019-11-13 13:08:42
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014r. poz. 1490), Wójt Gminy Lutowiska podaje do   ...więcej

Informacja o wyniku przetargu pn. "Dzierżawa działki nr 8/3 o pow. 0,4390 ha w Ustrzykach Górnych"
2019-11-13 13:06:22
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014r. poz. 1490), Wójt Gminy Lutowiska podaje do   ...więcej

Przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości – „Plac Targowy”
2019-04-05 13:43:14
Informacja o wyniku przetargu   Zgodnie z §  12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomośc  ...więcej

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejącego parkingu w miejscowości Brzegi Górne”
2019-02-14 13:10:13
Wyniki przetargu Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 31 stycznia 2019 r. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejącego parkingu w miejscowości Brzegi Górne”wpłynęły  następujące oferty:    ...więcej

Dotyczy: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJA ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LUTOWISKA I ICH ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2019
2019-01-03 09:16:44
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. -Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.&  ...więcej

Przebudowę części budynku socjalno – magazynowego na potrzeby budowy zaplecza socjalnego sołectwa Smolnik
2018-12-11 15:01:38
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. -Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.&  ...więcej

Informacja o wynikach przetargu
2018-09-13 13:29:34
  ...więcej

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 119 102 R w Lutowiskach”
2018-07-17 13:43:51
Wyniki przetargu Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 6 lipca 2018 r. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 119 102 R w Lutowiskach” wpłynęły następujące oferty: 1. Przedsiębiorstwo Robót D  ...więcej

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi wewnętrznej o długości 430 m na działkach ewidencyjnych nr 367, 347, 636 i 355 w miejscowości Lutowiska”
2018-07-17 10:56:36
Wyniki przetargu Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 6 lipca 2018 r. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi wewnętrznej o długości 430 m na działkach ewidencyjnych nr 367, 347, 636 i 355 w miejscowości Lutowiska&rdq  ...więcej

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach”
2018-05-28 10:05:02
Wyniki przetargu Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23 kwietnia 2018 r. przetargu nieograniczonego na „Dostawę lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach” wpłynęła jedna, następuj  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2018-05-14 08:33:11
W dniu 11 maja 2018r. o godz. 10 00 w sali narad tutejszego urzędu przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 393/2 o pow. 0,1617 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Lutowiska. 1. W przetargu uczestniczyło dw  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 122
następne