> aktualne
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Zatwarnicy na długości 678 mb na działkach ewidencyjnych nr 271/1 i 249/6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-03-14 11:43:01
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu
2017-02-23 10:09:11
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 1.Przedmiotem dzierżawy są działki nr: 374, 345, 365 o łącznej powierzchni 1,55 ha położone we wsi Lutowiska w skład kt&  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2017-02-06 08:19:24
Wójt Gminy Lutowiska zaprasza do złożenia oferty na „wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lutowiska” I. Zakres zamówienia: 1. Odławianie bezdomnych zw  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Lutowiska
ul. Lutowiska 14
38-713
Wójt Gminy
Krzysztof Jacek Mróz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-00-13 [centrala]
Fax: (+48 13) 461-02-34
e-mail: gmina@lutowiska.pl