Komisje

Komisja Rewizyjna

1 Andrzej Żołądź - przewodniczący
2 Monika Mizgała
3 Piela Mirosław
4 Halina Fejdasz-Mucha
5 Marcin Lisowski

Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu
planowanie społeczno- gospodarcze i przestrzenne, oraz gospodarkę finansową.

1 Diana Sura-Drapała - przewodnicząca
2 Piela Mirosław
3 Halina Fejdasz-Mucha
4 Marek Ostrowski
5 Roman Mastyła

Komisja oświaty, kultury i zdrowia
Zajmuje się sprawami z zakresu: oświaty, kultury i sportu, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, promocji gminy oraz pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom.

1 Grzegorz Zubel - przewodniczący
2 Paweł Stańko
3 Agata Kazienko
4 Wioletta Kubicka
5 Diana Sura-Drapała

Komisja ochrony środowiska,turystyki i zabytków
Zakres jej działania obejmuje: gospodarka komunalna, ochrona środowiska i zabytków, sprawy turystyki oraz rolnictwa i leśnictwa.

1 Monika Mizgała - przewodnicząca
2 Piela Mirosław
3 Polakiewicz Halina
4 Roman Mastyła
5 Lisowski Marcin

Komisja skarg, wniosków i petycji 

1 Mirosław Piela - przewodniczący
2 Marcin Lisowski
3 Ryszard Lubaczewski
4 Halina Fejdasz-Mucha
5 Andrzej Żołądź

 

 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2003-01-27 13:41:00 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:31:38.
Data wprowadzenia: 2003-01-27 13:41:00
Data modyfikacji: 2018-12-18 08:31:38
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański