> za 2003r.

za 2003r.

Pracownicy Urzędu Gminy


Włodzimierz Podyma - Wójt Gminy Lutowiska


Zofia Bacior-Michalska - Sekretarz Gminy


Krystyna Maria Wojtanowska - Skarbnik Gminy


Małgorzata Zofia Rypyst - Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania


Ewa Anna Kita - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego


Radni


Tadeusz Romaszewski - Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Chmurski


Bogdan Bochnia


Marek Sztyler


Maria Gessner


Maciej Mikołajczak


Henryk Suszek


Jacek Dopart


Beata Krukowska


Kierownicy jednostek podległych


Ewa Nahajowska - Dyrektor Gimnazjum w Lutowiskach 


Małgorzata Maria Prokopiak-Młynarczyk - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach  


Izabela Cicha - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach


Joanna Florek - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach


Anna Myhal Mańko - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Lutowiskach


Marian Skaliński - Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2005-02-18 08:52:27 | Data modyfikacji: 2005-02-25 09:24:16.
Data wprowadzenia: 2005-02-18 08:52:27
Data modyfikacji: 2005-02-25 09:24:16
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Lutowiska
ul. Lutowiska 14
38-713
Wójt Gminy
Krzysztof Jacek Mróz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-00-13 [centrala]
Fax: (+48 13) 461-02-34
e-mail: gmina@lutowiska.pl